Kerstboodschap van de voorzitter

2020 zit er bijna op. Van mijn eerste jaar als voorzitter van “de leukste club van Amsterdam” kan ik wel zeggen dat het een boeiend en leerzaam jaar is geweest, met de nodige uitdagingen. We komen er helaas dan ook niet onderuit, corona staat ook hier centraal. Onderstaand een beknopt overzicht van de meest in het oog springende feiten en gebeurtenissen in 2020.

Corona en de club
Ik denk niet dat iemand tegen het eind van 2019 had kunnen bedenken dat we de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2020 via Zoom zouden gaan houden. Wat dat betreft heeft het Coronavirus in ieder geval nog wel een nuttige tool in “de communicatie op afstand” opgeleverd. Ik hoop echter van harte dat het hierbij blijft, want het is toch aangenamer om elkaar in levenden lijve in ons clubhuis te kunnen ontmoeten. En daar heeft het door tactische, halve en driekwart Lockdowns helaas dit jaar voor een groot deel aan ontbroken. Veroorzaakt door een minuscuul maar machtig “beestje” dat een verlammende invloed had en heeft op veel fronten in onze ooit zo geolied georganiseerde samenleving. En dus ook op het clubleven van AMVJ Voetbal. Buiten ieders schuld, maar niet minder ingrijpend in het “normale” club- en voetbalpatroon. De collectieve uitdaging van bestuur en medewerkers was allereerst om waar mogelijk en toegestaan de gang er toch nog een beetje in te houden.

De jeugd bleef aardig bezig
Voor onze jeugd is dat achteraf gezien nog heel goed gelukt. Dankzij enerzijds de wat grotere ruimte die door de overheid werd geboden aan jeugdigen om toch nog regelmatig “aan de bal te zijn”. Maar vooral toch ook een groot compliment voor de mannen en vrouwen in en om de Jeugdcommissie (JeCo) die er met creatief enthousiasme in zijn geslaagd onze jeugd in de competitieloze periodes, wanneer maar mogelijk, toch lekker te laten trainen en partijtjes te spelen.

Senioren veruit de klos
Voor de senioren lag dat helaas anders. Daar was vanaf het begin (en is nog steeds) sprake van “spelbederf” door de hardnekkige Corona. Zij het met een hoopgevend, maar te kort intermezzo rond het begin van de competitie in september. De vorige competitie werd al in de eerste helft van het jaar beëindigd en werd door de KNVB als niet gespeeld gekwalificeerd. Jammer voor alle teams maar zeker voor onze hoofdmacht. Die stond er heel goed voor en had dikke promotiekansen. De hoop op nog beter ging echter in het korte competitie-intermezzo nog niet in vervulling. Ondanks een paar nieuwe krachten was de start matig. Het is overigens ook nu nog afwachten of er nog verder gespeeld gaat worden en zo ja hoe.

Gelukkig gebeurden er in dit jaar ook nog de nodige positieve dingen. Hieronder een overzichtje.

Vrouwenvoetbal in opmars
Het is fijn om te kunnen melden dat het vrouwenvoetbal in onze club groeit en bloeit. Er zijn momenteel 5 teams die op zaterdag (2) en zondag (3) hun wedstrijden afwerken. Daarnaast komt er ook steeds meer structuur in de sector. Er is een actieve en enthousiaste commissie opgericht om daaraan sturing en inhoud te geven. Hun constructieve beleidsplan werd door de ING waardig gevonden voor een driejarige sponsoring van €2100 per jaar. Een betere start is nauwelijks in te denken…. Af en toe gaat het misschien nog een beetje “hobbelig”, maar voetballen gebeurt ook niet altijd op een biljartlaken. En ook daarop wordt net als bij de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal positief gescoord. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in.

Zondagvoetbal in trek
Net als bij de vrouwen heeft AMVJ nu ook 3 mannenelftallen die op zondag spelen. Het idee is om hieraan geleidelijk verder de ruimte te bieden. Want die is er op de zondagen nog volop, terwijl de zaterdagen vrijwel vol bezet zijn.

Een lang gekoesterde wens in vervulling: ons kunstgrasveld ligt er!
Er zijn best een paar jaartjes overheen gegaan, maar sinds kort beschikt de club over een zo op het oog riante kunstgrasaccommodatie. Eén zonder korrels, maar met kurk en met ledverlichting. In één klap is onze trainingsruimte meer dan verdubbeld en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Er zullen nog wel maatregelen getroffen moeten worden tegen de overlast van vernielzuchtige en/of illegale gebruikers, maar de gemeente heeft beloofd daar begin 2021 maatregelen tegen te treffen.

Klussen in de stilte
Corona en stilte zij bijna synoniemen geworden. Geen competitie, geen toeschouwers, geen kantine, en weinig gezelligheid. Maar dat was geen reden om ook echt stil te gaan zitten voor de mannen van het complexonderhoud. Zo is er een fonkelnieuwe materiaalruimte gemaakt door Emiel Obdeijn en Jeroen Kagenaar (lid van AMVJ Hockey en vermaard klusser; diepe buiging). Voortaan is de kreet “ballenhok” een veel te bescheiden aanduiding voor deze fraaie ruimte. Ook het hoofdveld kreeg een eerste facelift, waaronder een nieuw ophangsysteem voor reclameborden waarvan we er – mede dankzij de kersverse sponsorcommissie – nog vele hopen te plaatsen (het aantal groeit al gestaag). Ook het elektronisch scorebord kreeg een betere plek bij het veld (dank Donald Buwalda, Raymond Rouw en Bas Hageman; ook voor alle andere klussen). Kooinetten zijn nog een vurige wens van de voorzitter zelf.

Wat betreft het complex en de accommodatie zijn er nog wel meer wensen, zoals meer kleedkamers en een functioneel ingerichte tweede verdieping van het clubgebouw. Maar dat kan Voetbal niet alleen voor elkaar krijgen. Dit zijn zaken voor de Stichting AMVJ Sportcentrum, de beheerder van het gebouw (waarin alle clubs overigens vertegenwoordigd zijn). We gaan er uiteraard wel voor.

Met de clubkleding gaat het de goede kant op…..
Wat door mijn voorganger op de laatste ALV terecht als “een hoofdpijndossier” werd neergezet, gaat het bij het schrijven van dit verslag (eindelijk) de goede kant op. We erkennen als bestuur ruiterlijk dat ook het afgelopen jaar behoorlijk wat missers zijn gemaakt door onze kledingleverancier. Gevolg: veel van wat door leden of hun ouders aan nieuwe spullen besteld was, kon langdurig niet worden uitgeleverd omdat leveringen afweken van wat contractueel is vastgelegd. Ik spreek dan ook mijn bewondering uit voor het getoonde geduld bij degenen – en dat zijn er niet weinig – die eerlang een bestelling hebben gedaan en nog op uitlevering wachten. Dank daarvoor! Maar er is gezien de laatste zendingen goede hoop dat onze webshopmensen nu snel aan alle verplichtingen kunnen voldoen en dat we dat in de toekomst ook zo zullen houden.

Slot
In mijn eerste verslag heb ik een greep gedaan uit het vele dat bij AMVJ Voetbal ondanks Corona gebeurd is het afgelopen jaar. Natuurlijk: leuk is anders want we zijn primair een voetbalclub en dat is wat we uiteindelijk als bestuur en die inmiddels vele vrijwilligers – bedankt voor je inzet Bas Hageman! – willen faciliteren: onze leden voluit laten voetballen.
Maar als dat door overmacht niet kan, heeft dit jaar ook bewezen dat we een (h)echte vereniging zijn. Zo zijn we mede door jullie contributiediscipline financieel niet in de knel gekomen. Integendeel, onze penningmeester Robbert Veltman presenteert in zijn jaarcijfers en contributievoorstel positieve cijfers. Veel dank daarvoor!

De onzekerheid over het vervolg van Corona blijft echter knagen en daarom is het goed dat we een aardig appeltje voor de mogelijke dorst hebben. Zoals het ook goed is om vooral niet stilletjes te gaan zitten afwachten, maar gewoon door te gaan met het maken plannen voor een hopelijk “nieuw normaal”. In het voorjaar denken we die plannen te presenteren.

Dank Emiel!
Emiel Obdeijn heeft te kennen gegeven een stapje terug te willen doen als bestuurslid. Gelukkig wil hij wel betrokken blijven bij een aantal “doe-klussen” voor de club. Daar ben ik blij mee, en bedank hem bij deze ook van harte voor zijn tomeloze inzet bij het oplossen van een aantal lastige onderwerpen.

Dank aan alle medewerkers
Ik memoreerde hierboven al dat AMVJ Voetbal bedrijfsmatige trekjes begint te krijgen. Dat is nu eenmaal het gevolg van de groei en vooral de behoefte om meer te zijn dan louter “een plek om te voetballen”. Er is dan zoveel te doen en te regelen, voor het faciliteren van voetbal maar ook voor zaken die buiten het voetbal om gaan. En voor dat alles zijn hoofden, harten en vooral handen nodig van mensen die “iets willen bijdragen”. Dat zijn degenen die vaak “ongezien” bezig zijn; en daar hebben we er gelukkig steeds meer van! In feite zijn zij de kurk waarop wij drijven. En naar jullie allen maak ik dus onder grote dank een diepe (virtuele) buiging.

En dan echt tenslotte….
Ik spreek de hoop uit dat al onze leden snel weer echt het veld op kunnen. Mocht het wat langer duren, dan zullen we samen noodgedwongen nog wat geduld moeten opbrengen. Maar daardoor laten we ons ook komend jaar hopelijk niet uit het veld slaan.

Voor nu wens ik iedereen alvast het allerbeste, gezondheid, ”abnormaal“ fijne feestdagen en een hoopvolle jaarwisseling!

Lex van Hees
voorzitter

Bekijk ook het interview met Lex van Hees over zijn voorzittersjaar bij Het Amsterdamsche Voetbal.