Seizoen 2018-2019

Senioren€ 260
Studenten€ 230
O19, O18€ 190
O17, O16 junioren€ 190
O15,O13 junioren€ 190
O11,O10,O9,O8 pupillen€ 190
Guppen€ 100

Het lidmaatschap van AMVJ Voetbal verplicht je tot het betalen van de jaarlijkse contributie via een automatische incasso. Jeugdleden kunnen voor de betaling van de contributie eventueel gebruikmaken van het Jeugdfonds Sport Amsterdam (zie hieronder). Bij acceptatie als lid van AMVJ geef je zelf (of je ouders) aan AMVJ Voetbal een machtiging tot automatische incasso af. De contributie wordt vervolgens in 2 termijnen geincasseerd, circa eind oktober en eind februari. De machtiging tot automatische incasso is ook van toepassing op het innen van eventuele andere aan AMVJ verschuldigde bedragen, zoals door de KNVB aan individuele spelers opgelegde boetes. Je ontvangt 5 dagen voor de incassodatum bericht van AMVJ (via de bij ons bekende e-mailadressen) dat de incasso gaat plaatsvinden. Indien de voor de incasso opgegeven IBAN verandert (bijvoorbeeld doordat je overstapt naar een andere bank of voortaan liever van een ander rekeningnummer laat incasseren), geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan penningmeester@amvjvoetbal.nl.
Mocht er op de incassodatum onvoldoende saldo op de opgegeven rekening staan, dan dien je de contributie binnen veertien dagen zelf te betalen op NL78 INGB 0000 3994 20, t.n.v. Voetbalvereniging AMVJ en o.v.v. je naam en het team waar je in speelt.
Bij niet tijdige betaling wordt het lidmaatschap opgeschort. Je kunt dan niet meer trainen en spelen bij AMVJ totdat de betaling is ontvangen. Neem contact op met de penningmeester als betaling om een bepaalde reden niet mogelijk is. In individuele gevallen kan uiteraard over een oplossing worden overlegd met de penningmeester.

Jeugdfonds Sport Amsterdam

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam (voorheen Jeugdsportfonds Amsterdam) is een organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die vanwege verschillende redenen de contributie van een sportvereniging (in dit geval AMVJ Voetbal) moeilijk zelf kunnen betalen. Bekijk de algemene informatie en de spelregels van het Jeugdfonds Sport Amsterdam. De aanvraag bij het Jeugdfonds Sport moet altijd door de ouder(s) ZELF gedaan worden via een zogenaamde bemiddelaar. AMVJ speelt bij de aanvraag verder geen rol. Onze ervaringen met het Jeugdfonds Sport bij de afhandeling van aanvragen zijn wel positief. Let op: door het Jeugdfonds Sport wordt een jaarlijks vast te stellen maximum bedrag vergoed. Het eventueel resterende verschil met de contributie van AMVJ moet je dan zelf nog aan AMVJ betalen. Als de contributie van AMVJ Voetbal lager is dan het maximum bedrag (en dat is doorgaans zo), dan kan het resterende bedrag (na goedkeuring door het Jeugdfonds) eventueel nog aan schoenen of kleding worden besteed. Wanneer u een vraag heeft met betrekking tot aanvragen of betalingen, dan kunt u contact opnemen via amsterdam@jeugdfondssport.nl of 06-20074161.

Aanspreekpunt
Robbert Veltman

Robbert Veltman

Penningmeester

penningmeester@amvjvoetbal.nl