Het lidmaatschap van AMVJ-Voetbal verplicht je tot het betalen van de jaarlijkse contributie + eventuele andere aan AMVJ verschuldigde bedragen, zoals door de KNVB aan individuele spelers opgelegde boetes. Indien jouw bij AMVJ bekende contact- en betaalgegevens veranderen (bijvoorbeeld doordat je e-mailadres verandert, overstapt naar een andere bank of de contributie niet meer via de ouders wordt betaald), geef dit dan altijd zo spoedig mogelijk door aan penningmeester@amvjvoetbal.nl.

Seizoen 2023-2024

Senioren € 280
Studenten € 250
Junioren (O8 t/m O19)
€ 250
Guppen (t/m O7) € 135

Inning gaat via ClubCollect

De contributie wordt met ingang van het seizoen 2023-2024 geïncasseerd via onze partner ClubCollect. Eind september ontvang je een betaalverzoek van ClubCollect met een pincode voor jouw persoonlijke betaalpagina. Hier kun je kiezen voor betaling van het hele contributiebedrag in 1 keer of in 3 opeenvolgende maandelijke termijnen (september, oktober, november). Bij (gespreide) betaling via automatische incasso kun je bovendien zelf de gewenste incassodatum kiezen.
Indien er niet wordt betaald kan er uiteindelijk een incassobureau worden ingeschakeld via ClubCollect. Als je meer wilt weten over de bescherming van jouw gegevens bij ClubCollect, klik dan hier.

Bij niet tijdige betaling wordt het lidmaatschap opgeschort. Je kunt dan niet meer trainen en spelen bij AMVJ totdat de betaling is ontvangen. Neem contact op met de penningmeester als betaling om een bepaalde reden niet mogelijk is. In individuele gevallen kan altijd over een oplossing worden overlegd. Jeugdleden kunnen voor de betaling van de contributie eventueel gebruikmaken van het Jeugdfonds Sport Amsterdam of de Stadspas van de Gemeente Amsterdam.

Jeugdfonds Sport Amsterdam/Stadspas

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam (JSA) is een organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die vanwege verschillende redenen de contributie van een sportvereniging moeilijk zelf kunnen betalen. Voor het JSA loopt een sportjaar van 1 september tot en met 31 augustus.

Een aanvraag voor ondersteuning kan op twee manieren ingediend worden.

1. Ouders kunnen zelf online een aanvraag indienen via www.stichtingsina.nl/sport.

2. Voor kinderen die niet in het bezit zijn van een stadspas kan de aanvraag via een bemiddelaar/ intermediair worden ingediend. Meestal is dat de gymdocent, juf of meester, ouder- en kindadviseur, maatschappelijk werker of hulpverlener. De bemiddelaar moet een goede onderbouwing geven waarom de ouder financieel niet in staat is om de sportcontributie te betalen.

Het fonds vergoedt een jaarlijks vast te stellen maximum bedrag (momenteel 350 euro). Aangezien onze jeugdcontributie lager is dan de maximum vergoeding van het JSA, kan daarnaast nog tot een maximum bedrag van 80 euro aan kleding worden besteed via de webshop van AMVJ-Voetbal.

Bekijk de algemene informatie en de spelregels van het Jeugdfonds Sport Amsterdam.

Stadspas

Jeugdleden met een Stadspas van de Gemeente Amsterdam kunnen de contributie ook vergoed krijgen vanuit de Stadspas. Let op: deze vergoeding kan maar voor 1 sport per jaar worden ingezet. Als je meerdere sporten doet, kies dan de sport met de hoogste contributie voor een vergoeding vanuit de Stadspas.

De spelregels

  • Je bent jonger dan 18 jaar
  • Je woont in Amsterdam
  • Je hebt een geldige Stadspas
  • Je hebt geen Stadspas maar je ouders hebben een laag inkomen*
  • Overstappen naar een andere sport tijdens het schooljaar is niet mogelijk
  • Er kan naast de contributie nog tot een maximum bedrag van 80 euro aan kleding worden besteed via de webshop van AMVJ-Voetbal.
  • Om de vergoeding voor de contributie/kleding aan te vragen heeft AMVJ een scan/foto van de achterkant van de Stadspas nodig. Je kunt de scan/foto opsturen naar penningmeester@amvjvoetbal.nl.

* Op amsterdam.nl/pakjekans staat meer informatie over wat een laag inkomen is.

Als je in aanmerking komt voor sporten met je Stadspas scannen wij je Stadspas en handelen de aanvraag verder af met de gemeente. Als de sportcontributie nu betaald wordt door het Jeugdfonds Sport, dan moet je die periode eerst afmaken.

Kijk voor meer informatie op de site van Stadspas.

Contact

Voor al je vragen omtrent de contributie

Mail Robbert
Robbert Veltman

Robbert Veltman

Penningmeester

penningmeester@amvjvoetbal.nl