Contributie

2017-2018

Senioren € 255
Studenten € 225
O19, O18 € 185
O17, O16 junioren € 180
O15,O13 junioren € 180
O11,O10,O9,O8 pupillen € 180
Guppen € 75

Het lidmaatschap van AMVJ Voetbal verplicht je tot het betalen van de jaarlijkse contributie. Bij acceptatie als lid van AMVJ geef je (of je ouders) hiervoor een machtiging tot automatische incasso af. De contributie wordt vervolgens in 2 termijnen geincasseerd, circa eind oktober en eind februari. De machtiging tot automatische incasso is ook van toepassing op het innen van eventuele andere bedragen, zoals individuele boetes van de KNVB.

Je ontvangt 5 dagen voor de incassodatum bericht van AMVJ (via de bij ons bekende e-mailadressen) dat de incasso gaat plaatsvinden. Indien de voor de incasso opgegeven IBAN verandert (bijvoorbeeld doordat je overstapt naar een andere bank of voortaan liever van een ander rekeningnummer laat incasseren), geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan penningmeester@amvjvoetbal.nl.

Mocht er op de incassodatum onvoldoende saldo op de opgegeven rekening staan, dan dien je de contributie binnen veertien dagen zelf te betalen op NL78 INGB 0000 3994 20,t.n.v. AMVJ Voetbal en o.v.v. je naam en het team waar je in speelt. Neem ook contact op met de penningmeester (penningmeester@amvjvoetbal.nl). Bij niet tijdige betaling wordt het lidmaatschap opgeschort. Je kunt dan niet meer trainen en spelen bij AMVJ totdat de betaling is ontvangen. In individuele gevallen kan uiteraard over een oplossing worden overlegd met de penningmeester.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die vanwege verschillende redenen de contributie van (in dit geval) AMVJ moeilijk zelf kunnen betalen. De aanvraag bij het Jeugdsportfonds moet altijd door de ouder(s) ZELF gedaan worden via een zogenaamde bemiddelaar. AMVJ speelt bij de aanvraag verder geen rol. Onze ervaringen met het Jeugdsportfonds zijn wel positief.

Zie hier de algemene informatie over het aanvragen van Jeugdsportfonds voor uw kind en hier de spelregels voor de gemeente Amsterdam. Let op: door het Jeugdsportfonds Amsterdam wordt maximaal €225,- vergoed. Het eventueel resterende contributiebedrag moet u dan zelf nog aan AMVJ betalen via automatische incasso. Als de contributie van AMVJ voor uw kind lager is dan €225,-, dan kunt u het resterende bedrag (na goedkeuring van uw aanvraag door het Jeugdsportfonds) eventueel nog aan schoenen of kleding besteden.