Privacy beleid

AMVJ Voetbal heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. amvjvoetbal.nl wordt volledig beheerd en onderhouden door AMVJ Voetbal. Bij het bezoeken van deze website kan AMVJ Voetbal vragen om gegevens van jou te verwerken. Bijvoorbeeld voor de inschrijving van het lidmaatschap of aanmeldformulieren (voor activiteiten).

AMVJ Voetbal waarborgt en respecteert jouw privacy door het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Jouw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor doeleinden waarvoor ze zijn verkregen zijn en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken per lid verweken voor de volledigheid van het lidmaatschap:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Legitimatienummer
 • IBAN nummer

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers worden door AMVJ Voetbal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de (arbeids)(vrijwilligers)overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AMVJ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door AMVJ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

AMVJ Voetbal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als voetbalvereniging hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Dit kunnen wij echter niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar, dan horen wij het graag via ledenadministratie@amvjvoetbal.nl. Uiteraard zullen we de gegevens op verzoek verwijderen, dan wel aanpassen.

Waarom

AMVJ Voetbal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Interne ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
 • Vermelding voor- en achternaam van leden op amvjvoetbal.nl teampagina’s*
 • Verzenden van de AMVJ nieuwsbrief

*Dit kan door de persoon zelf worden ingesteld via de voetbal.nl app (instellingen -> zichtbaarheid)

Bewaren

AMVJ Voetbal zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk iis om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In principe is onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar tenzij een lidmaatschap langer voortduurt. .

Delen met derden

AMVJ Voetbal zal nooit persoonsgegevens aan derden partijen verstrekken of verkopen voor indien dit niet nodig is. Dit enkel in overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv tbv contributie inning of het versturen van de nieuwsbrief), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Uiteraard blijft AMVJ Voetbal eindverantwoordelijk voor deze handelingen.

De enige derden partijen waarmee wij werken zijn Mailchimp (voor het versturen van de nieuwsbrieven en

Cookies

Op de website van AMVJ Voetbal wordt enkel gebruik gemaakt van analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein technisch tekstbestand dat op je apparaat geplaatst wordt bij het bezoeken van amvjvoetbal.nl. Deze cookies zijn ervoor bedoeld om het verkeer op amvjvoetbal.nl te monitoren en te regelen. Op basis van deze data kunnen we de website optimaliseren en verbeteren. Mocht je niet willen dat cookies worden opgeslagen op je apparaat, dan kun je dit via de internet browser uitschakelen of de eerder geplaatste cookies verwijderen (via browsergeschiedenis)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle leden van AMVJ Voetbal hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ledenadministratie@amvjvoetba.nl. Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat jij ook daadwerkelijk de eigenaar bent van de gegevens. Daarom verzoeken we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. AMVJ Voetbal zal zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

AMVJ Voetbal is veel bezig met het op orde houden van de veiligheid van het systeem en de gegevens van leden. Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@amvjvoetbal.nl

AMVJ Voetbal heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Beheerders van persoonsgegevens zullen hun computer nooit zonder vergrendelscherm achterlaten.

Wijzingen met betrekking tot het privacy beleid

AMVJ Voetbal houdt zichzelf het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzingen zullen uitsluitend via amvjvoetbal.nl worden gecommuniceerd. Aan het einde van dit privacybeleid staat een datum met de laatste wijziging. We raden je aan om met enige regelmaat dit privacybeleid te bekijken om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

Social Media

AMVJ gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar vereniging. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.AMVJ volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Hierbij spant AMVJ zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. AMVJ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, AMVJ (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.AMVJ is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Websites van derden

Let op: Dit Privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die via amvjvoetbal.nl links kunnen worden bezocht. AMVJ Voetbal neemt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites -en de inhoud- van derden.

Sportlink
AMVJ is vanuit de sportbond KNVB genoodzaakt Sportlink te gebruiken voor het verwerken van alle leden binnen de vereniging. In Sportlink worden alle gegevens die AMVJ Voetbal van haar leden heeft opgeslagen. Deze gegevens (voor- en achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum, woonplaats, straatnaam, huisnummer, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, Legitimatienummer en IBAN nummer)  kunnen ten alle tijden aangepast worden door de personen die toegang hebben tot Sportlink (zie onderstaand). Leden kunnen een aantal zaken zelfstandig aanpassen. Dit kan via de KNVB voetbal.nl app nadat een account gekoppeld is aan het KNVB relatienummer.

Sportlink heeft al haar eigen systeem voorzien van privacyaspecten. Deze zijn hier te raadplegen. De Sportlink voorwaarden bevat alle aspecten van de bewerkersovereenkomst opgenomen.

Mailchimp
AMVJ Voetbal maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven naar leden van de vereniging. Hierbij wordt enkele data over leden uitgewisseld met Mailchimp. Het betreft de voor- en achternaam, het e-mailadres, geslacht en de geboortedatum. Deze gegevens worden door Mailchimp eveneens opgeslagen en gebruikt voor het versturen van de mails. Met deze gegevens kan AMVJ Voetbal gericht mails sturen aan betreffende segmenten binnen de vereniging. Bijvoorbeeld voor jeugdtoernooien of damestoernooien. De gegevens worden niet gebruikt om gericht te adverteren maar enkel voor informerende doeleinden. Ten alle tijden kan de gebruiker zichzelf afmelden voor de nieuwsbrieven, hiervoor is bij elke mail een ‘Uitschrijfknop’ aanwezig. Gebruikers worden aan deze lijst toegevoegd nadat men toestemming heeft gegeven om de mails te willen ontvangen tijdens het inschrijfproces.

Wie kunnen bij deze gegevens?

Vanuit AMVJ Voetbal hebben slechts drie personen toegang tot de persoonsgegevens van leden in Sportlink. Deze personen hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering.

Beheerders Sportlink
Lex van Hees (ledenadministratie)
Steef Schelling (Secretaris)
Robbert Veltman (Penningmeester)

Datalek

Mocht er een datalek optreden, in de vorm van een gehackt systeem, dan zal AMVJ Voetbal dit binnen 24 uur melden aan Meldloket datalekken AP.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd een e-mail sturen naar ledenadministratie@amvjvoetbal.nl.

Laatste wijziging: 16-05-2018 16:48