Barbara Boender: de nieuwe vertrouwenscontactpersoon

Het is nu officieel: Barbara Boender is onze nieuwe vertrouwenscontactpersoon. Een aantal weken geleden stelden we jullie de benoeming van Barbara al voor per mail. Unaniem volgden positieve reacties. Nu heeft het bestuur Barbara officieel benoemd tot vertrouwenscontactpersoon (VCP) van AMVJ Voetbal.

De VCP is onafhankelijk aanspreekpunt voor alle leden voor het behoud en herstel van een prettige sfeer op de club. Alle vragen/verzoeken zullen vertrouwelijk worden behandeld. De VCP is geen lid van het bestuur van AMVJ.

Bij AMVJ Voetbal wil iedereen zich thuis kunnen voelen. Alle leden willen kunnen sporten en trainen in een veilige omgeving, waar iedereen respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaat.

Maar soms loopt het anders. Er kan een situatie ontstaan binnen de club waarbij niet iedereen zich prettig voelt. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, agressie, conflicten, pesten, discrimineren. Het bestuur van AMVJ Voetbal doet er uiteraard alles aan om deze situaties te voorkomen, maar wanneer leden toch het gevoel hebben dat er een situatie is ontstaan waarbij iemand zich onprettig of zelfs onveilig voelt, kan contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van AMVJ Voetbal.

Barbara Boender is vertrouwenscontactpersoon binnen AMVJ Voetbal. Je kunt haar bereiken via vcp@amvjvoetbal.nl. Als reactie op je bericht ontvang je een telefoonnummer waarop Barbara te bereiken is.

Wanneer kun je contact opnemen met de VCP?
• wanneer je het gevoel hebt dat iemand in je team (jijzelf of iemand anders) wordt gepest of buitengesloten
• wanneer je twijfelt aan je eigen gedrag of reactie als trainer, teamlid, of coach
• wanneer je het gevoel hebt dat iemand anders behandeld wordt, bijvoorbeeld vanwege uiterlijk, geloof, of geaardheid
• wanneer je je zorgen maakt over grensoverschrijdend gedrag binnen je team of tijdens trainingen of wedstrijden
• wanneer je zorgen hebt over hoe je kind behandeld wordt binnen het team of binnen de club.

De VCP luistert altijd naar je verhaal, en gaat hier vertrouwelijk mee om. Als dat nodig is zal de VCP begeleiden bij doorverwijzing en verdere afhandeling van de melding, in of buiten AMVJ Voetbal.

De VCP is er niet om te bemiddelen bij klachten over teamindeling, technisch beleid van AMVJ, verschil van inzicht met trainers en coaches, en besluiten van het bestuur.