Vrouwen Commissie

Het vrouwenvoetbal is tot genoegen van het bestuur in opmars binnen de club. Er is door een commissie van de dames een structureel ontwikkelplan opgesteld en daarvoor een -gehonoreerd!- subsidieverzoek gedaan bij de ING. Er is inmiddels ook een concept beleidsplan -incl. selectievorming- voor de komende drie jaar opgesteld. 

Het bestuur ondersteunt deze ontwikkeling van harte en heeft inmiddels een contactpersoon aangewezen. 

  1. Een “vrouwelijk bestuurslid” is op zich al een wens van het huidige mannenbestuur. Niet louter ter beharitging van het vrouwenvoetbal, maar als “volledig bestuurslid”, mede verantwoordelijk voor het totale bestuursbeleid.

Zie hier de taken van de commissie:

  • Zorgdragen voor en toezien op de uitvoering van het beleid inzake vrouwenvoetbal
  • Contacten met en coördinatie senioren; 
  • Contact/proces met nieuwe aanmeldingen 
  • Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding; selectiebeleid vrouwen ontwikkelen. 
  • Inventariseert benodigdheden en legt dit voor aan het bestuur 
  • Contact met spelers.

Commissie leden