Jeugd Commissie

Voor de bloei en groei van het jeugdvoetbal is de jeugdcommissie (JeCo) verantwoordelijk.

De commissie gaat over de hele (grote) jeugdtak van AMVJ en heeft een grote diversiteit aan taken. 

Een organisatieschema van het jeugdvoetbal is in een bijlage opgenomen. De taakstelling van de verschillende commissies/activiteitengroepen en de bemensing is een verantwoordelijkheid van de JeCo zelf.

Opmerking: 

De jeugd heeft geen vaste vertegenwoordiger in het bestuur gezien de grote mate van zelfstandigheid die aan JeCo is toegedeeld. (en om voor een vertegenwoordiger van dat bestuur het vergaderen niet tot een beroep te maken….) 

De JeCo werkt met een eigen budget dat jaarlijks op basis van een deelbegroting met activiteiten wordt vastgesteld in het bestuur. (en later door de ALV wordt bekrachtigd) 

De verantwoording geschiedt via een financieel overzicht dat jaarlijks bij de bespreking in het bestuur van de jaarcijfers wordt beoordeeld en in de jaarcijfers wordt- ter goedkeuring van de ALV wordt opgenomen. 

Het is al meer genoemd: de JeCo heeft wel een permanente uitnodiging om op bestuursvergaderingen te verschijnen. Zij bepalen of en wanneer jeugdzaken besproken dienen te worden in het bestuur. (Bij voorbeeld: een vraag om extra middelen ter beschikking te stellen voor een niet begrote activiteit) 

Omgekeerd kan het bestuur ook vragen om een vertegenwoordiger te sturen om zaken betreffende de jeugd te bespreken. 

De secretaris van het bestuur fungeert als “de linking pin” tussen Bestuur en JeCo.

Commissie leden

Daan van Hees
Daan van Hees

Technisch coördinator

Dick Tichelaar
Dick Tichelaar

Jeugdcommissie

Martijn Klene
Martijn Klene

Jeugdcommissie

Minke Jansen
Minke Jansen

Jeugdtoernooien AMVJ