Sponsor Commissie

Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden en tegenprestaties een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging. 

Onder auspiciën van een contactpersoon uit het bestuur is de commissie: 

 • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid. 
 • Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten waaronder: 
  • merknamen op Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken); 
  • Reclameborden; 
  • Advertenties
  • Narrow casting 
  • Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen. 
 •  Werft actief sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging. 
 • Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren, zoals het organiseren van een sponsoravond. 
 • Ontwikkelt zo nodig veranderingen in de sponsorcontracten t.b.v. het bestuur.
 • Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal. 
 • Werkt met door het bestuur getekende sponsorcontracten 
 • Bewaakt de sponsorcontracten op actualiteit ( en op verlenging ) 
 • Onderhoudt nauwe contacten met het bestuur en legt verantwoording af aan de penningmeester.

Commissie leden