Vrijwilligerscoördinator

De vrijwilligerscoördinator is de spil binnen de voetbalvereniging die zorgt voor het draaiende houden van de club met behulp van vrijwilligers.

Kort en bondige taakomschrijving:

 • Inventarisatie en werving:
  • In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers;
  • In samenwerking met de betreffende commissie/groep maken van taakomschrijvingen;
  • Opstellen van advertenties voor en opzetten van wervingsacties;
  • Zorgdragen voor (c.q. houden van) interviews met kandidaten en welkomst gesprekken met nieuwe vrijwilligers;
  • Zorgdragen voor een kennismakingsmaking
 • Formaliteiten
  • Vastleggen van de gemaakte taak-/werkafspraken in een vrijwilligersovereenkomst;
  • Via de penningmeester/secretaris zorgdragen voor verzekeringen voor vrijwilligers;
  • Werken op basis van een door het bestuur bepaalde regeling voor vrijwilligers-/ onkostenvergoedingen;
 • Stimuleren van doorstroom naar andere functies
 • Houden van exit interviews
 • Ondersteuning en begeleiding:
  • Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers;
  • Contact houden met vrijwilligers
 • Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen
 • Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers;
 • Communicatie:
  • Regelmatig informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging;
  • Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid;

Bijhorende commissie

Lees meer over de Vrijwilligers Commissie
Dienst Vrijwillig
Tijdbestek 8 uur per week

Geef je op!

 • Hidden