Vrijwilligers Commissie

De vrijwilligerscommissie verricht samen met de coördinator de volgende taken:

 • Inventarisatie en werving:
  • In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers; 
  • In samenwerking met de betreffende commissie/groep maken van taakomschrijvingen; 
  • Opstellen van advertenties voor en opzetten van wervingsacties; 
  • Zorgdragen voor (c.q. houden van) interviews met kandidaten en welkomst gesprekken met nieuwe vrijwilligers; 
  • Zorgdragen voor een kennismakings- en inwerkplan (indien nodig). 
 • Formaliteiten
  • Vastleggen van de gemaakte taak-/werkafspraken in een vrijwilligersovereenkomst;
  • Via de penningmeester/secretaris zorgdragen voor verzekeringen voor vrijwilligers; 
  • Werken op basis van een door het bestuur bepaalde regeling voor vrijwilligers-/ onkostenvergoedingen;
 • Stimuleren van doorstroom naar andere functies
 • Houden van exit interviews 
 • Ondersteuning en begeleiding: 
  • Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers; – 
  • Regelmatig voeren van begeleidingsgesprekken 
  • Houden van vrijwilligersmeetings 
  • Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers; 
 • Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen 
 • Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers; 
 • Communicatie: 
  • Regelmatig informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging; 
  • Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid;
  • Opstellen van persberichten e.d.;

Commissie leden

Bas Hageman
Bas Hageman

Vrijwilligerscoördinator