Niet gecategoriseerd

Update: 1e incasso contributie

Beste leden,

Helaas is bij een deel van de leden (68 om precies te zijn) iets mis gegaan met de incasso. Voor deze leden wordt de incasso per 7 of 8 november alsnog uitgevoerd. Mijn excuses. De volgende keer gaat het foutloos J.

Overigens waren bij de eerste incasso nog wat rekeningnummers uitgevallen die (niet meer) bleken te kloppen. Dus als jij vermoedt dat dit bij jou het geval, meld dan je nieuwe rekeningnummer even bij penningmeester@amvjvoetbal.nl

Ik ga naar deze leden nog herinneringen, maar in ieder geval alvast bij voorbaat dank als je het vast meldt dat het rekeningnummer veranderd moet worden.

Robbert Veltman, penningmeester


Op 28 oktober wordt de 1e helft van de contributie voor het seizoen 2016-2017 geïncasseerd. Alleen bij de Guppen wordt het hele bedrag in 1 keer geïncasseerd. De volgende incasso vindt plaats rond 25 februari 2017.

Hierbij ook het verzoek om adreswijzigingen en/of wijzigingen in het e-mailadres altijd direct door te geven aan secretaris@amvjvoetbal.nl. Dan kunnen wij jullie steeds zo goed mogelijk informeren.

De bedragen van de incasso zijn als volgt:
Guppen                  75 euro (hele seizoen)
F-E                         80 euro (160 voor hele seizoen)
D, C, B                   87,50 euro (175 voor hele seizoen)
A                            92,50 euro (185 voor hele seizoen)
Studenten          110 euro (220 voor hele seizoen)
Senioren             125 euro (250 voor hele seizoen)

Voor de ouders van leden die gebruik maken van het Jeugdsportfonds: 
Als u nog geen aanvraag hebt ingediend, dan  graag zsm regelen, aangezien het verzoek anders wel eens afgewezen zou kunnen worden door het Jeugdsportfonds. U ontvangt dan alsnog een factuur van AMVJ Voetbal.

Voor overschrijvers: 
Geef zsm je IBAN door aan de penningmeester voor de 2e contributierun. Voor de goede orde: het afgeven van een machtiging tot automatische incasso is 1 van de voorwaarden voor het lidmaatschap van AMVJ Voetbal.

Doorgeven wijzigingen:
Indien de voor de incasso opgegeven IBAN verandert (bijvoorbeeld doordat je overstapt naar een andere bank of voortaan liever van een ander rekeningnummer laat incasseren), geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan penningmeester@amvjvoetbal.nl.

Neem voor vragen contact op met de penningmeester, Robbert Veltman, penningmeester@amvjvoetbal.nl