Niet gecategoriseerd

Sponsor een nieuwe tafel in de kantine!

De Kantine Commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de vier AMVJ verenigingen, heeft een gezamelijk ontwerp gemaakt om het Clubhuis dit voorjaar opnieuw te gaan inrichten.

De picknick-tafels worden daarbij vervangen door nieuwe team-tafels en door een aantal sta-tafels. Ook komt er 1 grote lees-stamtafel.

In totaal gaat het om ca. 15 nieuwe tafels; uiteraard met bijbehorende banken, stoelen en barkrukken.

Het bestuur van de Stichting AMVJ Sportcentrum (uitbater en beheerder van het clubhuis) lijkt het een mooi idee om de mogelijkheid te bieden de tafels met een eenmalig bedrag te sponsoren.

Concreet houdt dit in iedereen, leden of ouders, individueel, met een team of groep, de besturen van verenigingen of bedrijven, een AMVJ tafel kan sponsoren.

Als tegenprestatie wordt op die tafel een gegraveerde plaquette aangebracht met daarop de naam(en) van betreffende sponsor.

Het mooie daarbij is dat het om een eenmalig bedrag gaat; terwijl de plaquette gedurende de levensduur van betreffende tafel (dus vele jaren) zichtbaar blijft.

Let wel: het sponsoren van een tafel betekent uiteraard niet dat je exclusief van de betreffende tafel gebruik mag maken!

Het eenmalige bedrag voor een teamtafel is Eur. 750 euro, en voor de grote stamtafel is dat Eur. 2000.-.

De bedragen zijn incluis plaquette en incluis BTW

Voor meer informatie/aanmelden bij Frank Padding, secretaris Stichting AMVJ.
Email : secretaris.amvjsport@gmail.com