Parkeren: let op!

Namens Koen én de beheerder van ons sportpark (de gemeente Amsterdam) doen wij een dringend beroep op onze leden en andere bezoekers van het sportpark om hun auto te parkeren op de parkeerterreinen aan de Aanloop (bij VVV) of de Saskia van Uylenburgweg. De wandeling naar de sportvelden kan dan gebruikt worden als warming-up of gezonde lichaamsbeweging 🙂

Momenteel worden op vrijdagavond geen verkeerspaaltjes geplaatst bij de ingang Aanloop. Hierdoor ontstaan er m.n. op zaterdag maar ook op de zondag/woensdag gevaarlijke situaties tussen enerzijds scooters/fietsers/wandelaars en anderzijds auto’s die proberen te parkeren, draaien, spelers afzetten etc.

Als de kantine weer open is, zullen zoals gebruikelijk, de paaltjes weer elk weekend door de gemeente geplaatst worden. Dat gebeurt meestal op vrijdag rond 17.00 uur. Zorg er dan dus voor dat jouw auto niet meer bij AMVJ geparkeerd staat.