Nieuwe Corona maatregelen per 13 november

Op zaterdag 13 november zijn nieuwe maatregelen van kracht gegaan. Deze maatregelen raken onze club wederom. Het pakket met de maatregelen van 6 november zijn verder uitgebreid.

Publiek

– Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan.
– Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot het complex. Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders (max 4 per team) en verenigingsfunctionarissen.
– Dit betekent dus ook dat er tijdens trainingen geen toeschouwers zijn toegestaan.

Clubhuis

– Sportkantines worden gezien als horecagelegenheid.
– In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht (vanaf 18 jaar). Na de check hoeft er geen 1,5m afstand gehouden te worden.
– Het horecagedeelte in clubhuizen mag tot 20.00 uur open zijn voor iedereen die op de vereniging aanwezig mag zijn.
– I.v.m. de beperkte ruimte in het clubhuis, verzoeken we teams om na de training/wedstrijd niet te lang te blijven hangen.
– Personen die beroeps- of bedrijfsmatig betaalde werkzaamheden verrichten én vrijwilligers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Kleedkamers

– Voor kleedkamers is een corona toegangsbewijs verplicht vanaf 18 jaar. Omdat wij dit niet kunnen handhaven, hebben we op AMVJ de kleedkamers gesloten.

Basisregels

Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: houd 1.5 meter afstand, schud geen handen en nies of hoest in je elleboog. Bij klachten blijf thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.