Nieuwe Corona maatregelen per 6 november van kracht

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag heeft het kabinet een paar stevige maatregelen voor clubs doorgevoerd. Hoewel het kabinet afziet van het verplichte Corona toegangsbewijs voor amateurbuitensporten, betekent het wel dat voor alle binnenruimtes en het terras voor iedereen ouder dan 18 jaar een QR code verplicht is.

Hulp gezocht!
Vrijwilligers zullen controleren op dit Corona toegangsbewijs. Wil je de club hiermee helpen? Meld je dan bij Bas Hageman via bashageman@amvjvoetbal.nl.

Let op: We hebben besloten de kleedkamers te sluiten, omdat handhaving voor ons niet mogelijk is. Kom dus omgekleed naar de club en doe de teambespreking buiten.

Uiteraard blijven de basisregels gelden: was vaak je handen, blijf thuis bij klachten en laat je testen.