ALV verplaatst naar 12 november

Op basis van de nieuwe corona maatregelen is besloten de ALV te verplaatsen naar donderdag 12 november om 20.15. We hopen dat de regels omtrent de kantine en het clubhuis dan verder versoepeld zijn. Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan volgt er op 12 november sowieso een livestream, zodat we de ALV toch kunnen voortzetten.

De definitieve agenda zal na de bestuursvergadering van 1 november worden gepubliceerd. Ook in verband met de Corona maatregelen is er niet voor alle leden een plek.

Daarom vragen wij nog steeds degenen die de vergadering willen bijwonen zich voor 1 november aan te melden via secretaris@amvjvoetbal.nl.