ALV op 12 november

De jaarlijkse ALV wordt gehouden op donderdag 12 november aanstaande om 20.15 uur op de bovenverdieping van ons clubgebouw. Op deze vergadering legt het bestuur naar de leden verantwoording af voor hun handelen in het voorbije jaar. Ook een vooruitblik ontbreek niet. Zoals gebruikelijk presenteert onze penningmeester de financiële jaarcijfers en een contributievoorstel. Verder komt de bestuurssamenstelling aan de orde en is er voldoende ruimte voor dialoog over andere zaken met betrekking tot onze club.

De definitieve agenda zal na de bestuursvergadering van 1 november worden gepubliceerd. In verband met de Corona maatregelen is er niet voor alle leden een plek.

Daarom vragen wij degenen die de vergadering live willen bijwonen zich voor 1 november aan te melden via secretaris@amvjvoetbal.nl.

Mocht het stormlopen dan zullen ook livestream kunnen inzetten.

Lex van Hees
voorzitter