Niet gecategoriseerd

1e incassomoment contributie

Beste AMVJ-ers,

Op 25 november 2015 vindt de eerste incasso voor de contributie voor het seizoen 2015-2016 plaats. Dit seizoen innen wij de contributie in 2 keer. Alleen bij de Guppen wordt het hele bedrag in 1 keer geïncasseerd. De tweede incasso vindt plaats op 25 februari 2016. Jullie worden daar dan opnieuw over geïnformeerd.

Jullie krijgen nog een vooraankondiging van de incasso via de e-mail toegestuurd. Helaas zijn niet van alle leden de e-mailadressen bij ons bekend. In dat geval is dit bericht de vooraankondiging.

Vanaf dit seizoen vindt de incasso voortaan altijd in twee keer plaats. Voor het seizoen 2016-2017 zijn de incassodata 25 september 2016 en 25 februari 2017.

IBAN

De incasso vindt plaats vanaf het IBAN dat op 17 november 2015 bij ons bekend is in de administratie. Als dit nummer gewijzigd is of gaat wijzigen, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan penningmeester@amvjvoetbal.nl zodat in ieder geval de volgende incasso vanaf het juiste rekeningnummer gebeurt.

Boetes

Door de KNVB aan een speler opgelegde boetes zullen eerst handmatig worden doorbelast. Als aan het eind van het seizoen de boete nog niet is voldaan, volgt een incasso. Voor de goede orde wijzen wij er op dat overschrijving naar een andere vereniging aan het einde van het seizoen pas mogelijk is als alle uitstaande bedragen aan AMVJ Voetbal zijn voldaan.

E-mailadressen

Hierbij het verzoek om eventuele wijzigingen in je e-mailadres (en in andere adresgegevens) altijd tijdig door te geven aan de secretaris (secretaris@amvjvoetbal.nl) en/of de penningmeester (penningmeester@amvjvoetbal.nl). Mocht je twijfelen of jouw e-mailadres bij AMVJ bekend is, stuur dan een mail naar een van de hiervoor genoemde adressen met het verzoek dit adres te gebruiken voor alle correspondentie met AMVJ. Dat is ook van belang om andere berichten en mededelingen van AMVJ via e-mail te kunnen ontvangen. Voor jeugdleden tot en met 18 jaar is in de regel het e-mailadres van een van de ouders/verzorgers het correspondentieadres.

Tot zover dit formele praatje. Allen nog een prettig seizoen gewenst met veel sportief succes!

Met vriendelijke groet,

Robbert Veltman, penningmeester