Accommodatie Commissie

Voor dit bestuurslid geldt dat beheer en onderhoud tot zijn primaire taakgebied behoren en de supervisie heeft over zijn commissie; kan tevens contact zijn voor (een paar) andere commissies (zie takenlijst)

 • Is verantwoordelijk voor het beheer en (schoonmaak)onderhoud van de materialen op en rond de velden zoals de boarding, dug-outs, doelnetten, trainingsdoelen, scorebord, (oefen)spelmateriaal, de belijnings-(materialen), veldverlichting; 
 • Idem v.w.b.(ook de controle op schoonmaak) kleedkamers opslagruimte(n) en andere ruimten (zoals het ballenhok) in het clubgebouw die specifiek beschikbaar zijn voor onze vereniging;
 • Maakt onderhoudsschema’s voor zowel groot als klein onderhoud;
 • Heeft de supervisie over de uitvoering van het beheer en organiseert het werk samen met de medewerkers die operationele onderhoudstaken uitvoeren (zie accommodatie commissie) 
 • Organiseert zo nodig een of meer keren per jaar een “collectieve” klussen-dag; 
 • Werkt in voorkomende gevallen samen met beheerders van de andere AMVJ-verenigingen op het complex. (bij ingrepen in/onderhoud van het clubgebouw en omgeving);
 • Doet voorstellen omtrent uitbreiding van (kleed) ruimten; 
 • Onderhoudt contacten met de beheerders van het sportpark over (het optimaliseren van) het onderhoud en eventueel herstellen van schade aan velden en het gebruik van het complex als zodanig. 

Accommodatie commissie

 • Voert onder leiding van de coördinator operationele onderhoud –en beheerswerkzaamheden uit van materialen op en rond de velden zoals de boarding, dug-outs scorebord, (oefen) spelmateriaal, de belijnings-(materialen), verlichting 
 • Verricht tevens werkzaamheden in en rond kleedkamers, opslagruimte(n) en andere ruimten die in het clubgebouw beschikbaar zijn voor de vereniging. 
 • Draagt bij aan het opstellen van adequate onderhoudsplannen,

Commissie leden