293x gelezen

B.B. met R dat is……

Voor degenen onder u die bij het lezen van de kop boven deze impressie meteen luidkeels heupwiegend de 50er jarige hit uit de vorige eeuw van Max Woiski Sr. gaan croonen, Bravo!

U bent of op gerenommeerde leeftijd maar met een ijzeren geheugen of minder belegen maar a la “de Dikke Blomberg” een wandelende muziek encyclopedie. Of, maar dat is minder spannend, u heeft er onlangs bij toeval mee kennis gemaakt.

“BB met R, dat is bruine bonen met rijst” was de eerste en veel malen herhaalde strofe uit een met Surinaamse tongval te zingen lied, dat zich ook na een hitgevoelig verschijnen nog vele decennia daarna als evergreen ten gehore liet brengen.

Gezien mijn leeftijd hoefde ik er de Dikke Blomberg niet op na te slaan om na het sluiten van de gezellige nazit met bestuursleden en begeleiders van Beursbengels/ Blauwwit (opzettelijke verwisseling van de namen) er achter te komen dat deze melodie mij al neuriënd begeleidde naar mijn bescheiden bolide.

Niet dat na mijn thuiskomst deze pittig-lekker gekruide hap dampend zou worden opgediend; de zaterdag is bij ons uit olim overlevering nog altijd een dag van soep en/of brood.

Nee, de titel van dit smakelijke lied, werd mij blijkbaar uit de spelonken van mijn brein aangereikt na een beetje spelen met de naam van de tegenstander van vanmiddag en in het verlengde daarvan met de alleszins tevredenstemmende gebeurtenissen op de gelukkig weer prima bespeelbare mat op de thuisbasis van AMVJ.

Dit geschreven zijnde, mag de supporter van de thuisploeg, respectievelijk die van de opponent de kop als volgt interpreteren:

B.B. met R dat is Ban Breuk met Resultaat……

B.B. met R dat is Beursbengels Blauwwit Retireert…. 

Nadere uitleg lijkt overbodig, maar voor de zekerheid: met deze vrije vertalingen is het belangrijkste nieuws over de zaterdagse pot van het tot dan aan de onderkant van de tabel worstelende AMVJ tegen het tot dan fier tegen de koppositie aanleunende Beursbengels/Blauwwit (opzettelijke……..zie boven) in twee regeltjes te vangen:

·         de Bordeauxroden mogen zich na een volkomen verdiende zege (1-0) vandaag terecht met het keurmerk “Kumar Kanjers” tooien.

·         Beursbengels/B moet na een volkomen verdiende nederlaag (1-0) een stapje terug doen op de ladder

Lezers die mij nu betichtten van volkomen overtrokken conclusies, de forse termen die hier worden gebezigd werden na afloop kraakhelder vertolkt door de Grand Old Man van de tegenstander.

Han Vermeulen die toch al nooit de gewoonte heeft om met omwegen te palaveren was dus ook nu met zijn oordeel weer recht voor zijn raap in de nazit.

Na een middag die voor mij en deze 73-jarige clubicoon van het voormalige, maar voor hem na een 37- jarig voorzitterschap nog steeds het meest na aan het hart liggende Beursbengels, begon op de parkeerplaats. Daar was hij met twee ook al niet meer zo piepe makkers bezig een auto te ontdoen van een imposante vracht aan voetbalspullen. Sjouwend met een volgeladen ballenzak behandelde hij en passant wat voetbal-, team-en organisatiezaken, die momenteel bij zijn fusieclub spelen.

Niet om zeer vrolijk van te worden, maar voor hem geen reden om niet nog steeds hoogstpersoonlijk en uiterst punctueel de kleding van zijn spelers in de kleedkamer piekfijn te etaleren.

Wetend wat deze man allemaal in allerlei opzichten nog meer heeft gedaan voor zijn (voormalig) Beursbengels cluppie, besloot ik al naast hem wandelend op het pad naar het clubhuis Han Vermeulen het eerbetoon van de zo onmisbare Manus van Alles te gunnen door voor één keer de naam Beursbengels voorop in de nieuwe naam van de fusieclub te zetten (zie boven).

Op de foto hieronder had hij zojuist de door zijn al even oudgediende en trouwe kompaan Luc van Bolderick (rechts) volledig onderschreven conclusies over de pot getrokken.

amvj

En dat klopte feitelijk ook. In een door als stand-in op het laatste moment ingevlogen scheids van dienst de heer Henkjan Westland bijna achteloos geroutineerd maar goed geleide match, was het nog steeds door blessures behoorlijk uitgedunde Kumar Cohort vanaf acquit de meest gretige en bovenliggende partij.

Aanvankelijk nog niet erg doelgericht maar met een aandoenlijke felheid die veel beters beloofde dan het slappe gedoe in de twee laatste potjes.

De toch gelouterd ogende en fors uit de kluiten gewassen BB-ers stonden er bij wijze van spreken bij en keken toe. Onderschatting?

Het zal wel driftig worden ontkend, maar het leek er toch veel op dat de lage stand van AMVJ op de lijst zijn psychologisch effect op de ploeg van coach van der Meent (de zoon van…) niet had gemist.

Slechts één keer braken zij bijna potten bij het doel van Levien Rocha, maar die verijdelde met verve de dreigende doorbraak.

En aangezien de thuisploeg het harde werken ook niet beloond zag was het bij rust nog dubbelblank.

Het zelfde scenario was geschreven voor het vervolg: een steeds dominanter wordend AMVJ tegen een allengs kleurlozer opererend BB.

En nu wel een beloning voor de tomeloze inzet van de discipelen van coach Kumar. Uit een onoverzichtelijke situatie mocht de vandaag als een echte stoere kerel ballende youngster Daan van Hees de uiteindelijk winnende treffer achter de voortreffelijke BB-goalie mikken.

Want hoewel er nog een paar dotjes van kansen waren om de score verder op te voeren bleef het bij de te magere maar in alle opzichten zeer opluchtende 1-0 zege.

In de eerste plaats bleek weer een forse scheut van de ooit zo geprezen onverzettelijkheid in Bordeauxrood te zijn ingedaald.

En was er bovendien weer sprake van een TEAM- prestatie die voor de rest van de competitie nog heel goed van pas komt.

En tenslotte: uit de eerste zege in dit nog steeds prille seizoen tegen een hoogvlieger op de lijst voldoende vertrouwen getankt dat de koosnaam “Kumar Kanjers” met een “Bewonderend Bedankt met Regelmaat …..” in zijn impressies kan worden gemeld door 

Dirk