122x gelezen

100% Vliegende start in vogelvlucht

De voorgeschiedenis

Met een bredere groep potentialen voor het sterrenteam begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen op een voor AMVJ begrippen ontijdig vroeg tijdstip. (ergens half juli meen ik mij te herinneren)

Oorzaak: de komst van een stel beloftevolle vriendjes van de gevestigde orde (bredere groep); en de komst van een minzaam duidelijke nieuwe trainer met “nieuwe orders en wetten”.

Het uitreiken van nieuwe uniforme Jansen en Tilanus (reserve-/trainingskleding) van een ook al nieuwe sponsor (“100% Voetbal”) was een eerste signaal dat dit seizoen teamspirit en eenheid 100% hoog in het vaandel gehesen werden.

Op een bewustwordingsweekendje in Groningen werd deze materiële ouverture gevolgd dooreen heuse mentaal/spirituele heisessie in het (overdekte) zand van een plaatselijke beachbouwval; alwaar de grondslagen werden gelegd voor een pretentievol protocol van kameraadschappelijke gedragsregels en afspraken voor de komende competitie. Waarna het decreet vreugdevol en langdurig werd ingedronken gedurende (volgens de autochtonen aldaar) een van de beruchtste Groninger stapnachten.

Terug op de nuchtere aarde van het Loopveld en andere voorbereidende voetballocaties werd langzaamaan duidelijk dat het beslist geen opgelegd pandoer was dat wie dan ook automatisch tot vaste Schakels in de ketting van kersverse coach Hans zou gaan behoren. Lekker veel concurrentiedrift derhalve tijdens, alweer voor AMVJ begrippen, drukbezochte trainingen en kwalitatief behoorlijke voorbereidingspotjes. (met maar één nog wat flatteuze verliespartij tegen het tweede zaterdagteam van “ons aller Ajax” )

Nog even moest worden gevreesd voor een valse start, toen de voltallige selectie tijdens een “teamevent” vlak voor de eerste pot geblinddoekt en wel werd verlokt om voor een paar zilverlingen en de eer, al proevend van en ruikend aan een scala van meest vermaledijde voedingsstoffen een regelrechte maag/darmstoornis op te lopen. Maar ziet: op een enkeling na die daarvoor reeds door een kwetsuur getroffen was, bleek dit gedenkwaardig slot van een 100% aardige voorbereiding geen bruine of andere sporen te hebben nagelaten.

En toen kon het zaterdag 100% los……

Als de eerste wedstrijd een voorbode is van hetgeen het trouwe Bordeauxrode legioen(tje) nog te wachten staat kan het een uiterst prettig seizoen worden. Wellicht was promovendus Amstelveen Heemraad (hierna te noemen:AH) niet helemaal de juiste toetssteen voor de overige 25 potjes, maar de manier waarop deze overigens zeer goedwillende opponent de les werd gelezen was van een behoorlijk indrukwekkend gehalte.

De kick off sprak wat dat betreft boekdelen voor de gretigheid waarmee AMVJ van acquit ging. Want al na twee minuten moest de goed leidende scheids van dienst Willems de bal alweer naar de middenstip verwijzen omdat Tjerk Veltman op aangeven van René Boer beheerst de 1-0 voor zijn maatjes in het net had gedeponeerd.

Een knallende start die overigens evenzogoed een minuut later alweer uitgeknald had kunnen zijn indien een van de zeer weinige aarzelingen in de Bordeauxrode defensie doeltreffend door AH was afgestraft. Daar bleef het voor AH dan ook wel bij gedurende het eerste bedrijf; behoudens nog een fraaie, zeer verre diagonale schuiver van back Wennekes tegen de binnenkant van de paal. Maar toen stond de rustand van 2-0 al op het bord omdat aanwinst Bram Owusu een lepe voorzet van Jimmy Jansen op doelrijpe waarde had weten in te schatten.

Een voor de rest op alle fronten heersend AMVJ ging het tweede bedrijf door waar het voor rust gebleven was: 100% erop! En dat waren de promovendi blijkbaar in hun derde klas bestaan niet zo gewend geweest. Mogelijkheden en kansen regen zich aaneen en alras prikte Bram Owusu zijn tweede punt in het netje (nu netjes bediend door een alweer onbaatzuchtige maar lekker druistig ballende René Boer)

Nadat Bram (Owusu) en Bram (van der Driest) elkaar voor open doel op vrij komische ogende wijze van een nieuwe score beroofd hadden, besloot laatstgenoemde Bram een corner van Jimmy Jansen zo snoeihard voor 4-0 in de touwen te koppen dat schroeiplekken het net voor de rest van het seizoen ontsieren.

Nadat zelfs een gemakkelijk gegeven pingel niet aan AH besteed bleek, haalde de overigens prima acterende Mark Schol de hand over zijn toch al kalende bolletje; en gunde AH de eer door een vrije trap via datzelfde hoofd over Levien Rocha in het eigen doel te laten caramboleren.

Het slotakkoord was echter voor de gebroeders van Moorselaar, waarbij broer Dirk broer Imke de gelegenheid bood om de niet eens flatteuze 5-1 eindstand in de boeken te laten noteren.

Kortom een vliegende start van een gedurende het grootste deel van de pot 100% gedreven team dat de nieuwe wetten van coach Hans Schakel in ieder geval in deze fraaie ouverture al heel aardig in praktijk wist te brengen. Een beter begin met een 100 % score van deze toch als behoorlijk zwaar te kwalificeren competitie was niet mogelijk geweest naar het immer kritisch positieve oordeel van

Dirk