Vooraankondiging extra Algemene Leden Vergadering (ALV) op 1 juli

Het bestuur heeft besloten om nog voor de vakantie een extra ALV bijeen te roepen.
De vergadering zal in het teken staan van het nemen van besluiten over een aantal vrij formele documenten.
Zo werd het hoog tijd om de uit 1981 (!) daterende statuten te actualiseren. Tegelijk is er een nieuw Huishoudelijk Reglement opgesteld. (we zochten vergeefs naar een bestaand)

Ook komt een uitgebreid actueel organisatieschema aan de orde.
Een herschreven missiestatement voor onze club vormt het sluitstuk van deze ALV.
De definitieve agenda met de bijbehorende stukken zullen tijdig worden verstuurd.

Noteer de datum en het tijdstip (20.30 uur) vast in de agenda.
Mogelijk in het clubgebouw en anders via Zoom.

Namens het bestuur
Lex van Hees, voorzitter