Niet gecategoriseerd

Verslag van de ALV

Woensdag 15 oktober was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2014/2015. Hierin werd de stand van zaken aan de leden gecommuniceerd.

Over het algemeen kijkt AMVJ Voetbal tevreden terug op 'een bewogen seizoen'. Op verschillende vlakken is vooruitgang geboekt waar AMVJ Voetbal de komende tijd nog steeds van zal profiteren. 

Tenslotte maakten jeugdvoorzitter Mark Schol en voorzitter Rogier Galesloot bekend na dit seizoen te stoppen met hun functies binnen AMVJ Voetbal. De club is inmiddels opzoek naar vervanging.

Wil je alle inhoudelijke kwesties inzien die besproken zijn? AMVJ'ers kunnen met hun AMVJ account namelijk toegang krijgen tot de notule, plannen en begroting van de ALV.