Niet gecategoriseerd

Vacature: Voorzitter

Voorzitter

Taken:

–          Leiden bestuursvergadering en algemene ledenvergadering.

–          Vaststellen van de agenda voor beide vergaderingen.

–          Coördineren van de verschillende bestuurstaken. De voorzitter houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken.

–          Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.

–          Iedere 2 maanden overleg met de trainers.

–          Aangaan en beëindigen van contracten. Onderhandeling over de vergoedingen en betalingen, stelt zich jegens anderen op als contractspartij/opdrachtgever.

–          Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement.

–          Contacten met de KNVB.

–          Zitting in de OMNI en deelname aan de vergaderingen.

–          Contacten met overige verenigingen binnen AMVJ.

–          Contacten met de omringende verenigingen op Het Loopveld.

–          Contacten met het Stadsdeel en de gemeente

–          Contacten met barpersoneel onderhouden.

–          Contacten met bestuursleden van tegenstanders van het 1e elftal op zaterdag.

Verplichtingen:

–          Ingeschreven als bestuurslid bij KvK.

–          Maandelijkse vergaderingen bestuur voetbal.

–          1 maal per jaar ALV (zie statuten).

–          4 keer per jaar vergadering OMNI.

–          1 keer per jaar vergadering voorzittersoverleg met andere clubs op Het Loopveld.

–          2 keer per jaar vergaderingen met KNVB dan wel stadsdeel/eigenaar van de velden.

–          Minimaal 1 keer per jaar overleg met de club(s) waarmee de velden worden gedeeld.

Tijdsbeslag:
Ongeveer 6 tot 10 uur per week afhankelijk van de fase van het seizoen.

Contact:
voorzitter@amvjvoetbal.nl