Niet gecategoriseerd

Vacature: Algemeen lid/ Technisch bestuurslid

  • Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
  • Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk. Hij onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies.
  • Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.

Tijdsbeslag:

3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Primair aandachtsgebied als Technisch bestuurslid:

Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technisch beleid.

 

Kerntaken:

·         Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.

·         Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.

·         Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.

·         Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.

·         Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).

·         Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen).

·         Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.

·         Bezoekt vergaderingen van de KNVB betreffende competitiezaken. Bij voorkeur samen met de wedstrijdsecretaris.

·         Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.

·         Verantwoordelijk voor medisch/preventiebeleid.

·         Stimuleert en organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen, F pupillen t/m A junioren. ierSamSamenwerking met de jeugdvoorzitter en de Jeugdcommissie is derhalve wenselijk.

 

Tijdsbeslag:
 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.