Uitschrijven uiterlijk voor 20 mei

Wil je na dit seizoen stoppen met voetballen bij AMVJ, of je laten overschrijven naar een andere vereniging? Maak dit dan uiterlijk 20 mei 2019 kenbaar bij de ledenadministratie van AMVJ. Dit kun je doen door het contactformulier in te vullen. Mondeling afmelden bij trainers/leiders wordt niet in behandeling genomen.

Het is belangrijk voor de club om op tijd in kaart te hebben wie stoppen. Eind mei maken we een begin met de teamindelingen voor het seizoen 2019/2020.

Let op: Als je je afmeldt na 20 mei en voor 31 juli, dan zijn we helaas genoodzaakt om 50% van de jaarcontributie in rekening te brengen. Meld je je af na 31 juli, dan zijn we genoodzaakt de gehele jaarcontributie in rekening te brengen.