Niet gecategoriseerd

Uitschrijven bij AMVJ?

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar mocht je komend seizoen niet meer bij AMVJ willen voetballen, meld je dan af voor uiterlijke 20 mei. 

Als je je afmeldt na 20 mei en voor 31 juli, dan zijn we helaas genoodzaakt om 25% van de jaarcontributie in rekening te brengen.

Meld je je pas in augustus af, of nog later, dan zijn de wijzigingskosten 50% van de jaarcontributie”.