Succesvolle Grote Clubactie

De grote clubactie is ook dit jaar weer een succes; alle lotenverkopers hebben bij elkaar voor ruim viereneenhalf duizend euro gezorgd! Dat is geweldig, we zijn trots op hen!

Met de opbrengst kunnen we de AMVJ-jeugdtrainersopleiding voortzetten en nieuwe trainingsmaterialen kopen, zoals de vrijetrap poppen en traptechniek netten.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 10 december om 10 uur, aansluitend op de guppentraining op het kunstgrasveld.  De prijswinnaars ontvangen een persoonlijke uitnodiging, de teams die naar Duinrell mogen, krijgen informatie via hun teammanager.