Niet gecategoriseerd

Samenvatting ALV

2011/2012 was een goed jaar voor voetbal. Qua teams dreigden we uit ons jasje uit te groeien. Helaas gingen er onverwacht aan het eind van het seizoen 4 Seniorenteams weg. De voornaamste reden voor deze teams om AMVJ voor een andere club te verruilen is het feit dat men niet langer op een Hockeykunstgrasveld wilde trainen.

Het seizoen 2011/2012 werd afgesloten met een positief saldo van ca. € 8.000,=.
De contributies werden, op een haar na, allemaal geïncasseerd. Aan de uitgavenkant
waren er geen calamiteiten. Door het vertrek van 4 Seniorenteams, ca. 50 spelers, moet
de Penningmeester de volgende voorzieningen treffen:
tbv het Seizoen 2012/2013 € 6.000,=
tbv het Seizoen 2013/2014 € 2.000,=
De Kascommissie heeft de financiële stukken over het seizoen 2011/2012 gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur heeft vervolgens decharge verleend gekregen van de ALV.
De begroting voor het lopende seizoen wordt aan de Vergadering gepresenteerd en akkoord bevonden. De contributie wordt niet verhoogd.

Tijdens de vergadering werd Mark Schol als voorzitter van de jeugd benoemd. Zijn doel is onder andere om de jeugdcommissie weer te laten groeien. In oktober is de E/F clinic georganiseerd en dat was een groot succes. Dit zal de komende jaren worden herhaald en indien mogelijk worden uitgebreid.

Bram Vreugenhil wordt benoemd als bestuurslid algemeen. Hij zal zich voornamelijk bezig houden met sponsoring.

De verschillende commissies worden vastgesteld waaronder de nieuwe sponsor commissie. Ook wordt met ingang van 14 november 2012 de club van 100 opgericht. De bedoeling is 100 mensen te vinden die de club voor 100 euro per jaar willen sponsoren. Hun namen worden op een bord bij het eerste grasveld opgehangen op het Club van 100 bord.

Het bestuur wil de komende jaren gebruiken om voor voetbal de mogelijkheden van een goede kunstgrasmat te onderzoeken. Ook willen wij er voor waken om de club gezond te houden ook met het oog op eventueel vertrekkende teams. Verder willen wij onze doorstroming van de jeugd naar de senioren verbeteren onder andere door het verstreken van de onderlinge band. Dit alles met behoud van het karakter van AMVJ.

De uitgebreide notulen kunnen worden ingezien. Stuur hiervoor een e-mail aan voorzitter@AMVJvoetbal.nl

Of log in met je speciale AMVJ account.