Niet gecategoriseerd

Rogier Galesloot nieuwe voorzitter AMVJ Voetbal

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Rogier Galesloot verkozen tot voorzitter van AMVJ Voetbal. Rogier volgt daarmee Lyke Seriese op.

De jaarlijks vergadering werd begonnen met een terugblik op het afgelopen seizoen. Alle commissies deden verslag over de stand van zaken.

Jeugdvoorzitter Mark Schol vertelt dat er veel ontwikkelingen gaande zijn, ten opzichte van het vorige jaar. Wat beschreven werd als een leerzaam jaar.

Bram Vreugdenhil deed zijn zegje op het sponsorgebied. Met het binnenhalen van een nieuwe kledingsponsor mag AMVJ voor het dubbele bedrag als voorheen spullen inkopen. Naast 100%voetbal heeft ook het eerste een nieuwe sponsor erbij.

De nieuwe Club van Honderd heeft er onder andere voor gezorgd dat er mooie voetbaldoeltjes zijn aangeschaft.

Financieel gezien staat AMVJ Voetbal er goed voor. Er is zelfs een minieme winst geboekt afgelopen jaar. Hoewel AMVJ dit jaar een aantal teams is kwijtgeraakt, heeft dat geen financiële gevolgen. De contributieverhoging is uitgesteld tot volgend seizoen. Dit jaar is er zelfs een jeugdbudget.

De kascommissie ging akkoord met het financiële plaatje.

Nadat Lyke Seriese haar voorzitterschap heeft overgedragen aan Rogier Galesloot, werd ook een nieuwe penningmeester benoemd, Robbert Veltman. Robbert is een aantal jaar geleden ook al penningmeester geweest van AMVJ.

Een grote uitdaging voor de komende tijd is om de communicatie optimaal te laten functioneren.

Afsluitend werd er stilgestaan bij het 25-jarige jubileum van Steef Schelling. Het bestuur gaf Steef een AMVJ shirt, met als rugnummer 25 in het goud geschreven.

Na afloop was er tijd voor een drankje aan de bar.