Niet gecategoriseerd

Politie gaat foutgeparkeerde auto`s aanpakken

De gemeente heeft in overleg met de politie een melding bij AMVJ gemaakt omtrent foutgeparkeerde auto`s.

Op wedstrijddagen worden diverse auto`s buiten de aangewezen parkeervakken geplaatst (zie foto). Het is belangrijk dat de auto`s goed geparkeerd worden om eventuele ambulances zo min mogelijk te hinderen.

De politie gaat de komende periode repressie maatregelen nemen in de vorm van handhaving van de parkeerverboden.