Parkeer niet in de berm

De laatste tijd parkeren steeds meer bezoekers van sportpark Het Loopveld op doordeweekse dagen hun auto in de berm, rondom de trainingsvelden. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het levert onveilige situaties op, met name voor de fietsende jeugd.

Wij verzoeken iedereen met klem om auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken bij AMVJ te parkeren of op een van de parkeerterreinen, ook al is dat soms iets verder lopen.

De gemeente gaat de komende tijd meer handhaving sturen en de boetes voor fout parkeren zijn behoorlijk hoog!