Opzeggen lidmaatschap AMVJ

Zoals ieder seizoen vragen we onze leden in dit jaargetij om alvast na te denken over het volgende seizoen. Want hoewel er nog veel onduidelijk is, gaan we ervan uit dat we in september weer gewoon met de competitie gaan beginnen.

Ga jij door, stop je met voetbal of ga je bij een andere vereniging spelen? Wij horen dat graag zo snel mogelijk. De voorbereidingen voor de teamindelingen voor volgend seizoen zijn, met name bij de jeugd, namelijk al in volle gang. We moeten namelijk begin juni alle teams inschrijven bij de KNVB zodat de bond de competities kan gaan indelen. Daarom is het voor ons dus van belang om tijdig te horen of je stopt of naar een andere vereniging gaat. Als je lekker bij AMVJ blijft voetballen hoef je verder niks te melden.

Als je van plan bent om je lidmaatschap op te zeggen, doe dat dan voor uiterlijk 20 mei 2020 via het contactformulier. Voor het opzeggen van het lidmaatschap is een beleid opgesteld waarin o.a. is vastgesteld wat de regels zijn als je na 20 mei je lidmaatschap opzegt.

Let op: Afmelden bij de teamleider is NIET gelijk aan uitschrijven. Jij (of je ouders) moet je altijd zelf expliciet afmelden via het contactformulier. Maar we hopen natuurlijk dat iedereen volgend seizoen lekker door voetbalt bij AMVJ!