Niet gecategoriseerd

Nieuw e-mailadres?

Beste leden,

Ben je het afgelopen half jaar verhuisd of heb je een nieuwe e-mail adres?

Meld dat dan even via secretaris@amvjvoetbal.nl of penningmeester@amvjvoetbal.nl . Dan kunnen we de administratie weer bijwerken en beschikken we van alle leden over de juiste e-mail adressen om jullie goed te kunnen informeren. Bijvoorbeeld over het tijdstip waarop seizoen de contributie wordt geincasseerd.

Dank.

Bestuur AMVJ Voetbal