Niet gecategoriseerd

Kunstgrasveld update gemeente

De gemeente heeft van alle clubs op het Loopveld verzoeken ontvangen om verbeteringen aan te brengen. Niet alleen voetbal heeft verzocht om een kunstgrasveld maar ook AMVJ hockey heeft meer ruimte nodig, VVV heeft velden nodig en er zijn een aantal velden aan vervanging toe die al bestaan. Om de behoeftes van alle clubs in de beperkte ruimte te kunnen plaatsen, heeft de gemeente besloten om het Loopveld te herstructureren. Hiervoor hebben zij een sportparkmanager aangesteld die het project zal leiden. Zijn naar is Jaap Vos.

Jaap Vos heeft alle verzoeken van de clubs geinventariseerd. Hierop heeft de gemeente verschillende mogelijkheden ontwikkeld. Daarin is ook rekening gehouden met een kunstgrasveld voor AMVJ voetbal. Het gaat dan echter ook om een volledige herstructurering van de velden en de indelingen. Dit kost veel geld waar de gemeente op dit moment nog niet het volledige budget voor heeft.

De bedoeling is dat samen met de clubs in onderling overleg wordt gekeken naar de meest optimale manier om de mogelijke plannen uit te voeren. Dit kan betekenen dat een situatie op korte termijn en gedurende een korte periode gelijk blijft of iets slechter wordt om vervolgens te kunnen verbeteren. Zo kan het zijn dat wij tijdelijk op gras moeten trainen in afwachting van de aanleg van een kunstgrasveld. Het is hierbij belangrijk dat er wordt samengewerkt tussen de clubs en met de gemeente. Volgende week praten de clubs weer verder en volgende maand wordt er weer overlegd met de gemeente. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen deze door het bestuur op de site worden geplaatst. Zolang er echter nog wordt gekeken naar de beste mogelijkheden en de tijdslijn waarop alles moet gaan worden uitgevoerd en er nog niets is besloten, zullen er nog geen feitelijkheden kunnen worden vermeld. Als de daadwerkelijke inrichting duidelijk is dan zullen we daar natuurlijk uitgebreid verslag van doen dus houdt de site in de gaten.