Niet gecategoriseerd

Inning 2e helft contributie 2017-2018

Op vrijdag 23 februari vindt de 2e en laatste inning plaats van de contributie voor 2017-18. Voor de Mini’s wordt de contributie dan in 1 keer geïncasseerd. De inning van de contributie gaat tot nu toe vrijwel vlekkeloos. Laten we dat zo houden, het scheelt ons veel werk en we kunnen dan met recht zeggen dat AMVJ ook in dit opzicht een bijzondere vereniging is.

Is je rekeningnummer veranderd sinds eind november 2017? Geef dat dan z.s.m. door via penningmeester@amvjvoetbal.nl
Loopt de contributie via het Jeugdsportfonds? Vergeet dan niet alsnog een aanvraag in te dienen als je dat nog niet hebt gedaan. AMVJ bemiddelt hier verder niet in.