Niet gecategoriseerd

Incasso contributie seizoen 2014-2015

Op 3/4 november 2014 wordt de contributie voor het seizoen 2014-2015 geïncasseerd. Voor zover het e-mailadres van het betreffende lid bij AMVJ bekend is, ontvang je een vooraankondiging en een factuur van de incasso via e-mail. Voor de overige leden geldt deze mededeling als vooraankondiging en factuur van de incasso op 3/4 november 2014.

De contributiebedragen voor het seizoen in Euro zijn:

Mini’s                                   60
F en E junioren                   150
D, C en B junioren              167,50
A junioren                            177,50
Studenten                           210
Senioren                             240

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je eigen bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

Voor correspondentie over de contributie graag uitsluitend het mailadres penningmeester@amvjvoetbal.nl gebruiken.