Incasso 2e deel contributie op een haar na gevild

Beste AMVJ-ers,

Op vrijdag 21 februari is het 2e deel van de contributie voor 2019-2020 geïncasseerd. Inmiddels zijn de herinneringen inclusief betaalverzoek voor de (gelukkig zeer schaarse) storneringen verstuurd. Helaas heb ik van enkele leden tot nu taal noch teken vernomen. Check zo nodig je spam mailbox en voeg penningmeester@amvjvoetbal.nl toe aan de lijst met veilige afzenders. Als betaling achterwege blijft schakelen wij een incassobureau in.

Eventuele correspondentie over de contributie kun je  richten aan penningmeester@amvjvoetbal.nl.