Incasso 1e helft contributie 2018-2019 op 22 oktober

Op maandag 22 oktober (of een dag later) vindt de incasso van de 1e helft van de contributie voor het seizoen 2018-2019 plaats. De 2e incasso vindt op vrijdag 22 februari 2019 plaats. Jullie ontvangen voor beide incasso’s een factuur via e-mail. De bijdrage voor de Guppen-training wordt in 1 keer afgeschreven op 22 februari 2019.

Dit zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 4 oktober 2018:

Senioren € 260
Studenten € 230
O19, O18 junioren
€ 190
O17, O16 junioren € 190
O15, O14, O13 junioren € 190
O11,O10,O9,O8 pupillen € 190
Guppen € 100

Let op: indien de incasso niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld wegens onvoldoende saldo of een onjuiste IBAN) geven wij de inning van de contributie verder in handen van ClubCollect. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn!

Is er een bijzondere reden waarom je niet kunt betalen? Neem dan altijd contact op met onze penningmeester Robbert Veltman, penningmeester@amvjvoetbal.nl

Ouders van jeugdleden kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Klik hier voor meer informatie.

De aanvraag bij het Jeugdfonds Sport moet altijd door de ouder(s) ZELF gedaan worden via een zogenaamde bemiddelaar. AMVJ speelt bij de aanvraag verder geen rol. Onze ervaringen met het Jeugdfonds Sport bij de afhandeling van aanvragen zijn wel positief.