Niet gecategoriseerd

Grote verbouwing aan veld 1 en 2

Momenteel zijn er grote verbouwing gaande bij AMVJ. Veld 1 en veld 2 worden momenteel grondig verbouw. Het drainagesysteem wordt opnieuw aangelegd.

Naar verwachting zullen de velden op tijd klaar zijn voor het nieuwe seizoen.

Foto: Ted Schoonenberg