Niet gecategoriseerd

Gelukkig nieuwjaar!

AMVJ wenst via deze weg alle leden, fans en betrokkenen een sportief en gelukkig 2014 toe!

Op zaterdag 18 januari 18:00 zijn alle leden van de OMNI van harte uitgenodigd om te proosten op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie.