Een veilig klimaat bij AMVJ, hoe is dat geregeld?

Er is de afgelopen maanden heel wat aandacht aan besteed: de berichten over grensoverschrijdend gedrag bij onder andere Ajax en The Voice of Holland. Voor ons een wake-up call om nog eens te uit te leggen wat AMVJ eraan doet om een veilig sportklimaat te creëren voor iedereen.

Allereerst vind je op pagina Normen en Waarden meer over onze uitgangspunten en we hebben onze eigen gedragsregels opgesteld.

Wat te doen bij ongewenst gedrag?

Het kan gebeuren dat kinderen of volwassenen in aanraking komen met ongewenst gedrag bij AMVJ. Denk hierbij onder andere aan (seksuele) intimidatie, discriminatie, fysieke agressie of andere vormen van ongewenst gedrag. Dit kan ertoe leiden dat je je niet meer veilig voelt binnen de vereniging.

Mocht dat het geval zijn, schroom dan niet om dit bespreekbaar te maken met je ouders, een teamgenoot, je trainer, je leider, de jeugdcommissie of het bestuur. Mocht dat niet helpen, of je wilt je verhaal toch meer anoniem doen, dan kun je altijd een beroep doen op onze onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon (VCP). AMVJ Voetbal heeft een aantal jaar geleden Barbara Boender benoemd als onze vertrouwenscontactpersoon. De VCP luistert altijd naar je verhaal, en gaat hier vertrouwelijk mee om. Als het nodig is, kan de VCP begeleiden bij doorverwijzing en verdere afhandeling van de melding, in of buiten AMVJ Voetbal. Je kunt onze vertrouwenscontactpersoon bereiken door een mail te sturen naar vcp@amvjvoetbal.nl. Zij zal zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Uiteraard hopen we dat Barbara zo min mogelijk benaderd hoeft te worden, maar het is – zeker in deze tijden – belangrijk om nog eens te benadrukken dat AMVJ een veilige sportklimaat als een van de belangrijkste prioriteiten heeft.