Niet gecategoriseerd

Dirk Landsaat nieuwe voorzitter AMVJ Voetbal

Rogier Galesloot heeft besloten zijn taken als voorzitter van AMVJ Voetbal per direct neer te leggen in verband met zijn drukke werkzaamheden. Rogier had al aangekondigd zijn voorzitterschap te willen beëindigen bij ingang van het nieuwe seizoen. Het bestuur heeft na het nodige zoeken Dirk Landsaat gevraagd en bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden en de functie van voorzitter van AMVJ Voetbal per direct over te nemen. (Die mogelijkheid geven onze statuten als het aantal bestuursleden onder een bepaald minimum is gedaald; en dat is het geval omdat ook Mark Schol op de komende ledenvergadering terugtreedt.)

Wij zijn blij dat Dirk bereid is (opnieuw) voorzitter van AMVJ Voetbal te worden. Hij is niet alleen al ruim 55 jaar AMVJ-er in hart en nieren maar is ook goed ingevoerd in de lokale sport- en gemeentepolitiek. En aan die ervaring hebben wij best wat behoefte. Zelf hoopt hij op niet al te lange termijn door een jeugdiger AMVJ-er opgevolgd te worden. Dirk blijft zijn rol als elftalbegeleider en chroniqueur van AMVJ 1 gewoon voortzetten.

Dirk zal tijdens de komende algemene ledenvergadering door het bestuur formeel als voorzitter worden voorgedragen. Uiteraard kunnen dan ook tegenkandidaten worden gesteld. De datum van de vergadering wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Bestuur AMVJ Voetbal