Niet gecategoriseerd

Club van Honderd nu echt van start

Afgelopen woensdag 14 november is de Club van Honderd van AMVJ Voetbal voor het eerst bijeengekomen voor een spetterende aftrap. Aan enthousiasme en ideeën is namelijk geen gebrek. Nu nog de ontbrekende 86 leden om de Club met recht een Club van Honderd te noemen. En waarom zou jij eigenlijk geen lid worden? Of je oom/tante, opa/oma, beste vriend/vriendin, oud ploeggenoot, kortom iedereen die AMVJ Voetbal een warm hart toedraagt?
Op dit moment bestaat de Club van Honderd uit 14 leden. Als ieder (nieuw) lid 5 mensen in zijn directe omgeving weet te inspireren om ook lid te worden, hebben wij binnen de kortste keren een Club van Vijfhonderd!
De bijdrage is ‘maar’ 100 euro en slechts een pennenstreek of een druk op de verzendknop van mobiel bankieren verwijderd. En tweemaal per jaar is er een bijeenkomst om samen te bespreken waar wij onze bijdrage graag aan zouden willen besteden. En bedenk eens wat AMVJ allemaal kan doen met 100 (of 500) maal 100 euro!

Bijvoorbeeld (dit waren zo wat ideeën tijdens de vergadering van 14 november):

– een bijdrage in nieuwe trainingsdoeltjes
– trainerscursussen voor enthousiaste ouders om de jeugd van AMVJ nog beter willen maken
– buitenvoetbalse activiteiten voor senioren en junioren. Als Club van Honderd vinden wij het belangrijk om de saamhorigheid binnen AMVJ Voetbal, en wie weet ook met de andere clubs binnen onze omni-vereniging, te vergroten
– bij een (periode)kampioenschap iets extra’s doen voor ons vlaggenschip of een kampioenselftal
– een brancard en andere medische spullen aanschaffen
– avondje kamperen voor de jeugd bij AMVJ samen met allerlei activiteiten
– en zo zijn er vast nog vele andere leuke en nuttige dingen te bedenken die voetballen bij AMVJ nog leuker maken.

Word daarom ook van de Club van Honderd lid en denk mee! Bijdragen kunnen worden gestort op rekeningnummer 399420 tnv AMVJ Voetbal, o.v.v. Club van Honderd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met bestuurslid Bram Vreugdenhil (sponsorcommissie@amvjvoetbal.com, bvreugdenhil@gmail.com) of met Maarten Kuiper, voorlopig secretaris van de Club van Honderd.

Nog even de spelregels:
-Ieder lid betaalt jaarlijks 100 euro. Je wordt hier aan het begin van het voetbalseizoen tijdig aan herinnerd. Nog mooier: een automatische incasso afgeven via de penningmeester van AMVJ Voetbal.
-Het bestuur kan 50% van het totale bedrag naar eigen inzicht besteden. Het bestuur legt hierover verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering. In eerste instantie zal het bestuur de bijdrage besteden aan dringend gewenste materialen voor alle elftallen.
-De Club van Honderd kan zelf voorstellen doen voor de besteding van de overige 50%. Daarvoor komt de Club tweemaal per jaar bij AMVJ bijeen. Er is dan ook een bestuurslid van AMVJ Voetbal aanwezig.
-Als er aan het eind van het voetbalseizoen geen voorstellen zijn gedaan, mag het bestuur het geld naar eigen inzicht besteden aan de jeugd of een activiteit die de sociale samenhang binnen de club bevordert. Het is dus de bedoeling dat het geld ieder jaar geheel wordt besteed. De leden van de Club kunnen eventueel anders beslissen, bijvoorbeeld als er gespaard moet worden voor een bijzondere uitgave.
-Alle leden krijgen een naamsvermelding op het bord van de Club van Honderd bij het hoofdveld. Wil je niet op het bord vermeld worden, geef dat dan bij je betaling aan.
– Het is beslist niet de bedoeling om met de bijdrage van de Club van Honderd ‘gaten in de begroting’ te dichten. De bijdragen van de Club van Honderd worden door de penningmeester apart geadministreerd en geoormerkt.