AMVJ voor Oekraine: Zo staat het ervoor

Inmiddels zijn we 2 weken onderweg met de activiteiten voor de Oekraïnse vluchtingen. Het is hartverwarmend om te zien wat er inmiddels tot stand is gekomen. Verder zijn we de laatste tijd overladen met positieve berichten en hebben we heel veel hulp ontvangen.

Inzamelactie

Er is al ongelooflijk veel aan sportkleding en sportschoenen ingezameld. Daarnaast hebben we ook tal van attributen ontvangen waaronder hockeysticks, scheenbeschermers, bidionen en tennisrackets.

Vanuit de Cruijff Foundation ontvingen voetballen, 80 Cruijff shirts twee grote zakken met allerlei spellen. Met dank aan sponsor Cargill, die hier een ondersteunende rol in speelt. TeamSport.Amsterdam stelde maar liefst 70 Adidas trainingspakken ter beschikking en ook nog diverse sport hoodies en regencaps.

Inmiddels hebben we dit allemaal aangeboden bij het verzamelpunt op Uilenstede, dicht bij het IBIS en Adagio hotel, waar de Oekraïners momenteel verblijven.

Vrijwilligers van AMVJ Hockey en Voetbal hielpen met het inzamelen en sorteren van sportkleding

Sportactiviteiten

De AMVJ verenigingen hockey, tafeltennis en voetbal zijn gestart met de eerste sport en spel sessies. De opkomst was nog niet overweldigend, maar de dankbaarheid was groot. Inmiddels zijn twee Oekraïense jeugdvoetballers aangehaakt bij een Onder 15 en Onder 16 team, waar ze meetrainen en mee voetballen.

Korfbalvereniging Oranje Nassau en AMVJ Tennis starten komende week hun buitenactiviteiten op en bekijken welke logistieke mogelijkheden er zijn om ook Oekraïense kinderen mee te laten doen. Daarnaast, en dat mogen we echt trots op zijn, hebben zich al 30 vrijwilligers aangemeld die bij toerbeurt willen en kunnen helpen om de sport en spelactiviteiten te begeleiden.

Dank

De aanleiding voor deze actie is uiteraard vreselijk en wij kunnen ons niet voorstellen wat de vluchtelingen doormaken. Met vaak tegenstrijdige gevoelens zijn (meest) moeders met kinderen de auto, de trein of het vliegtuig ingestapt op de vlucht voor het oorlogsgeweld.

Eenmaal hier, is het voor hen belangrijk dat ze kunnen landen en weer structuur in hun leven krijgen met school, sport en andere activiteiten.
Dit laatste dat faciliteren wij vanuit de AMVJ sportverenigingen en ik ben blij dat we dit voor hen kunnen doen. Speciale dank aan de coördinatoren en de voorzitters van de clubs bij het opstarten van de activiteiten!

(Hockey: Annelies Brocken / Voetbal: Lex van Hees / Tennis: Peter den Dungen / Tafeltennis : Henk Raven / Korfbal: Pieter Schreuder). Dikke pluim voor algehele coardinator Emiel Obdeijn.

Hoe nu verder?
Nu de structuur voor de sport en spel activiteiten staat, willen we ook iets voor de moeders van de kinderen organiseren. De kinderen gaan vanaf 4 april naar school of ze krijgen onderwijs op de opvanglocatie.  Het lijkt ons goed als we met vrijwilligers in de ochtend uren bij de opvanglocatie bijvoorbeeld Yoga, Pilatus of Zumba kunnen faciliteren.

Heb je hier ervaring mee en wil je een bijdrage leveren, meld je dan aan via AMVJvooroekraine.nl en geef onder  “ik wil meehelpen” aan wat je wilt doen. Emiel Obdeijn (voetbal) neemt contact met je op en stem met de coördinatoren van de gemeente Amstelveen af op welke dagen we de activiteiten gaan aanbieden.

Duur van de activiteiten
Als we de toekomst konden voorspellen, was het ook eenvoudig om aan te geven voor welke periode AMVJ de sport- en spelactiviteiten aanbiedt.
Uiteraard hopen we dat de oorlogsellende zo snel mogelijk stopt, maar de realiteit is vooralsnog anders. De intentie is dat we tot eind juni doorgaan op de ingeslagen weg, maar we bekijken van week tot week hoe de situatie is en wat de behoefte is. Waar mogelijk kijken we of kinderen bij de reguliere teams van onze sporten kunnen aansluiten. Voor de komende periode is hulp van vrijwilligers essentieel bij het begeleiden van activiteiten.
Kijk daarom op AMVJvooroekraine.nl en meldt je aan voor een of meerde de sessies in de komende weken!

Contact /centrale coördinatie
Emielobdeijn@amvjvoetbal.nl 06-83797857