AMVJ Voetbal start eigen opleiding jeugdtrainers

Op 23 augustus van dit jaar is AMVJ Voetbal gestart met het opleiden van jeugdtrainers. Een nieuwe fase in het jeugdplan van de vereniging. “Door trainers te helpen zich te ontwikkelen willen wij bijdragen aan het spelplezier en de ontwikkeling van de jeugdspelers”, aldus Daan van Hees. Hij is het kersverse Hoofd Jeugdopleiding en organiseert de trainersopleiding.

In gesprek met Daan van Hees, ons nieuwe Hoofd Jeugdopleiding.

Afgelopen jaren heeft AMVJ Voetbal enorme stappen gemaakt in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal. Sinds augustus 2018 trainen alle jeugdteams – niet alleen eerste teams – twee keer per week en is de opzet van de trainingen van alle teams volledig in overeenstemming met de KNVB visie. Van de allerjongste guppen (JO6-7) tot aan de JO23-1.

Daan, jij hebt het technisch jeugdplan opgesteld. Samen met Ted Bergkamp heb je invulling gegeven aan het jeugdplan door alle trainingen te organiseren de afgelopen twee jaren. Daarnaast waren jullie ook verantwoordelijk voor de teamindelingen. Een knappe prestatie waar jullie met recht trots op kunnen zijn. Hoe kijk je hiernaar? Waar ben jij het meeste trots op of blij mee?
“Het doet mij goed om te zien hoeveel lol de kinderen hebben tijdens het voetballen op ons sportpark. Het mooiste vind ik dat de kinderen zich nu ook heel goed aan het ontwikkelen zijn. De combinatie van plezier hebben en jezelf ontwikkelen is voor mij de basis geweest voor dit plan. Inmiddels zie je ook duidelijk terug dat het technisch plan zijn vruchten heeft afgeworpen. Het niveau van de teams is aanzienlijk verbeterd en de kinderen komen met veel plezier naar de trainingen.”

Jij bent nu Hoofd Jeugdopleiding. Wat houdt dat in?
“Als Hoofd Jeugdopleiding ben ik verantwoordelijk voor de werving en het behoud van jeugdtrainers, het ontwikkelen van trainers en coaches, een soepele doorstroming van jeugd naar senioren en het ontwikkelen en bewaken van het technisch jeugdbeleid. Ook houd ik ontwikkelingen bij en onderhoud ik contact met de KNVB t.a.v. het technisch jeugdbeleid. Verder zijn we dit jaar gestart met een interne opleiding voor onze jeugdtrainers.”

Waarom start je deze opleiding?
“Ik wilde mijzelf ontwikkelen en was aan het nadenken om iets nieuws te doen voor de club. Tegelijkertijd zag ik ook kansen om verbeteringen door te voeren. Wij zijn heel blij met de hulp en inzet bij de trainingen. Enkele trainers hebben een KNVB opleiding, maar een grote groep trainers heeft weinig ervaring of opleiding gehad in het trainen geven. Daar zag ik ruimte voor verbetering.”

Wat willen jullie bereiken met de jeugdtrainersopleiding?
“Doel van de opleiding is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdtrainingen. Door de trainers te leren hoe een goede training in elkaar zit en ze daar in te begeleiden, willen we de trainingen naar een hoger niveau tillen.  Daarnaast is het ook belangrijk de relatie met de jeugdtrainers te versterken. Daarmee hopen we ze langer aan ons te binden en zo de investering die we in hen doen ook terug te zien. Bovendien denken we dat het ook bijdraagt aan het plezier van de jeugdspelers als zij de trainers beter leren kennen.”

Ik geloof echt in de kracht van AMVJ. Ik denk dat we met elkaar iets moois kunnen neerzetten.

Waarom leiden jullie eigen trainers op? Waarom haal je niet al opgeleide trainers?
“Goede vraag. Toen ik startte ben ik eerst op zoek gegaan naar opgeleide trainers. Een logische gedachte, omdat zij ervaring hebben en zo het niveau omhoog kunnen brengen. Dat is echter niet eenvoudig. Ik kwam er snel achter dat het niet de juiste match is voor AMVJ. Wij willen voor alle teams ongeacht het niveau een goede trainer. Opgeleide trainers van buiten de vereniging hebben vaak geen binding met onze jeugdleden. Terwijl die binding juist waardevol is om als trainer succesvol te zijn. Ook vragen ze een hogere vergoeding dan eigen trainers en zijn ze vaak na één seizoen weer weg. Het mooie is dat onze trainers openstaan om zichzelf te ontwikkelen. Bij externe trainers is dat een stuk lastiger. Bovendien kan de aanpak van een externe trainer botsen met onze visie op jeugdvoetbal. Door AMVJ-ers in te zetten ben ik ervan overtuigd dat onze jeugd met meer plezier voetbalt en tegelijkertijd zich ontwikkelt. Het maakt onze club ook uniek. Ik geloof echt in de kracht van AMVJ. Ik denk dat we met elkaar iets moois kunnen neerzetten.”

Wat houdt de opleiding in?
De opleiding bestaat uit meerdere groepsbijeenkomsten gedurende het hele jaar, theorie en kennis opdrachten, een aantal individuele gesprekken en regelmatige observatie en begeleiding op het veld. Door de trainers extra aandacht en begeleiding te geven en ze te motiveren zichzelf te ontwikkelen, willen wij bereiken dat zij zelfstandig een leerzame training kunnen geven. Je zult mij daarom wel af en toe op het veld zien, maar dan ben ik vooral de jeugdtrainers aan het begeleiden. De hoofdtrainer Ted Bergkamp heeft de leiding over de circuittrainingen.

Door trainers te helpen zich te ontwikkelen willen wij bijdragen aan het spelplezier en de ontwikkeling van de jeugdspelers.

Je spreekt vooral over trainen. Hoe zit het met coachen?
“Toen ik begon met het plan heb ik mij vooral gericht op het verbeteren van de trainingen. Dat komt omdat ik het gevoel had dat daar het meeste effect te behalen was. Idealiter willen wij ook meer aandacht geven aan het coachen. Het beste leereffect zal bereikt worden als je datgene waar je op traint ook kan toepassen tijdens de wedstrijden. Wij stimuleren de jeugdtrainers om wedstrijden van hun team te bezoeken of te gaan coachen. In de praktijk is het alleen nog erg lastig, omdat de trainers zelf ook voetballen en het dan meestal niet past met hun eigen wedstrijden. Uiteraard is het wel onze ambitie. We zijn aan het nadenken hoe we ook als de trainer niet aanwezig kan zijn bij wedstrijden, de verbinding tussen training en wedstrijd kunnen versterken. Gelukkig hebben we een hele hoop actieve ouders die de rol als coach op zich nemen. Dat helpt ons enorm en daar zijn we superblij mee. Ook hen willen we helpen in de ontwikkeling, zoals in het verleden met KNVB bijeenkomsten en meer recentelijk met Positief Coachen en de begeleiding naast het veld van de sportpedagoog.”

Tot slot. Hoe krijg je zoiets voor elkaar?
“Wat mij heel erg heeft geholpen om dit plan op te zetten, is de opleiding die ik gevolgd heb. Inmiddels 3 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de ALO Amsterdam. Gedurende deze opleiding heb ik een eigen visie ontwikkeld en in combinatie met mijn KNVB trainersdiploma zag ik welke mogelijkheden er lagen voor AMVJ Voetbal. Met alle betrokken vrijwilligers binnen de vereniging was ik ervan overtuigd dat wij de club naar een hoger niveau konden tillen. Vorig jaar heb ik veel met Dick Tichelaar gesproken over de volgende stap van het technisch plan. Dat heeft geleid tot het plan om een eigen trainersopleiding te starten. Dick heeft mij erg geholpen bij de uitwerking en de financiële onderbouwing van dit plan. Hierdoor hebben wij inmiddels ook een groot draagvlak binnen de vereniging. Dat motiveert alleen maar meer om er echt een succes van te maken.”

Wat bedoel je met financiële onderbouwing?
“Ja, bij een goed plan hoort ook een financiële onderbouwing. Een goed opleidingsprogramma brengt kosten met zich mee die wat ons betreft een goede investering zijn voor de jeugd van AMVJ Voetbal. De jeugdtrainers ontvangen namelijk een vrijwilligersvergoeding voor de uren die zij training geven. Om het aantrekkelijk te maken, ontvangen de trainers een hogere vergoeding als zij de interne opleiding volbrengen en zichzelf ontwikkelen als trainer. Om het opleidingsplan te kunnen financieren is de jeugdcommissie met het bestuur in overleg om de contributie voor de jeugd te verhogen. Daarnaast hebben we ons best gedaan om via de Gemeente Amsterdam een ervaren Sportkadercoach toegewezen te krijgen: Chelly Drost van TeamSportservice. Zij adviseert ons bij het opzetten van het opleidingsprogramma en het waarborgen van de continuïteit. Ook de KNVB is één van onze partners bij de ontwikkeling van de jeugdtrainers. De KNVB e-learning module en een praktijkbijeenkomst van de KNVB maakt onderdeel uit van onze AMVJ trainersopleiding.”

 

Daan van Hees

Geboorteplaats: Amsterdam
Leeftijd: 26 jaar
Beroep: Docent lichamelijke opvoeding
Opleiding(en): ALO /Sportacademie, UEFA-C
Speelt in: AMVJ Heren 1

Daan voetbalt als sinds zijn 4e bij AMVJ Voetbal en heeft alle jeugdelftallen doorlopen Hij speelt tegenwoordig in het eerste elftal. Sinds zijn 15e geeft hij zelf training. Toen hij de Sportacademie ging doen is hij samen met Clemens van Beek in 2012-2013 de AMVJ Voetbalschool gestart. Tegenwoordig is hij Hoofd Jeugdopleiding bij AMVJ Voetbal en voorzitter van de Technische commissie.