Niet gecategoriseerd

AMVJ statement rondom kunstgras

Beste AMVJ-ers, leden, ouders, verzorgers, supporters

De afgelopen week heeft de uitzending van Zembla over het risico van spelen op rubber ingestrooide kunstgrasvelden opnieuw veel stof doen opwaaien. In de pers en naar is gebleken vooral ook bij verontruste ouders.

De jeugdcommissie heeft in een mail van Emiel Obdeijn aan de ouders direct aangekondigd in het bestuur een aantal mogelijkheden te bespreken om eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Ik kan jullie melden dat het bestuur de suggesties van de jeugdcommissie volledig heeft overgenomen.Dus gaan we zo snel mogelijk in overleg met de gemeente om te vernemen of en zo ja wat die wenst te gaan doen. Onze suggestie zal zijn: in ieder geval voorlopig geen rubberkorrels meer bij-strooien.

Ook zullen we aandringen op vervanging van dit granulaat door veiliger spul, tenzij nader onderzoek op korte termijn klip en klaar aantoont dat het risico van het gebruik van rubberkorrels te verwaarlozen is.

We gaan bij de golfclub aankloppen (en toestemming van de gemeente vragen) om zolang als nodig op de woensdagen het grasveld (3) te mogen benutten voor training van de jeugd.

Zoals aangekondigd zal de keepertraining sowieso op gras gaan plaatsvinden. Wij zullen als het nodig is ook de hockeyclub vragen om gebruik te mogen maken van hun zandingestrooide veld.

Verder adviseren wij iedereen maar vooral ouders hun kinderen op het hart te drukken niet “te spelen (gooien) met en/of te rollebollen in dat spul”.

We houden jullie op de hoogte
Namens het bestuur Dirk Landsaat, voorzitter