Niet gecategoriseerd

AMVJ start pilot voor opleiden C-spelers tot scheidsrechter

AMVJ Voetbal wil de 2e seizoenshelft starten met het laten fluiten van wedstrijden van F en E pupillen op de zaterdag door spelers van de C-teams.

Het doel van het initiatief, dat na dit seizoen een vast stramien binnen de club moet worden, is meervoudig:

1) jongens leren meer en beter de spelregels toe te passen
2) de jongens krijgen (voor zover nodig) meer respect voor grens en scheidsrechters omdat ze zelf ervaren hoe lastig het kan zijn dat je binnen enkele seconden moet repareren op spelsituaties en dicht op het spel moet blijven lopen
3) opbouwen en uitbouwen van een poel van scheidsrechters
4) anticiperen op KNVB-beleid; over 1 a 2 seizoen wordt het verplicht dat voetballers vanaf 14 jaar een spelregel certificaat halen.

Wij willen daartoe met de C1, C2 en C3 komende zaterdagmiddag de jongens in het clubgebouw van Oranje Nassau de basis spelregels voor F en E pupillen uitleggen.

Dat is nog overzichtelijk, geen buitenspel, geen kaarten, etc. We gaan vanuit de jeugdcommissie regelen dat de jongens allemaal 1x in de rest van dit seizoen een thuiswedstrijd fluiten van een F of E team, om 9 of 10 uur op de zaterdagochtend.

Dat wordt zo ingepland dat een C-speler op een zaterdag waarop hijzelf een thuiswedstrijd heeft om bijv 11 uur of 12 uur, in de ochtend 1 wedstrijd fluit en na die wedstrijd ruim voldoende tijd heeft om zich bij zijn team te voegen.  Er is begeleiding vanuit de club, dus iemand die meekijkt langs de lijn en ook na de wedstrijd kort feedback geeft.

De jongens krijgen een echt scheidsrechter shirt aan als ze moeten fluiten en als beloning krijgen 2 consumptiebonnen.

Komende zaterdag middag om 14.30 in het clubgebouw van Oranje Nassau, willen we de jongens tekst en uitleg geven, ze krijgen een handvol A4-tjes met de belangrijkste spelregels en plaatjes. 

Vanaf 28 januari, bij het hervatten van de competitie, gaan we starten met het laten fluiten van de E/F wedstrijden en na 4 weken evalueren we met de jeugdcommissie hoe het gaat.

Voor de coördinatie en het toewijzen van de C-spelers bij thuiswedstrijden aan wedstrijden van de E/F jeugd zoeken we nog vaders/moeders die het leuk vinden om aan de hand van het speelschema (Voetbal.nl) de indeling van de scheidsrechters te maken.   Dat kan 1x in de 4 weken, 4 weken vooruit, omdat het programma op voetbal.nl meer dan een maand vooruit bekend is.