Niet gecategoriseerd

Agenda Vergadering Club van 100 AMVJ-Voetbal

Woensdag 14 November 2012, aanvang 20.00 uur

Clubhuis AMVJ

Opening

Oprichting en uitleg

Inventarisatie voorstellen ter besteding van de gelden

Vaststellen besteding van de gelden

Rondvraag

Sluiting

Borrel