Niet gecategoriseerd

Achterstallige contributies

Midden december is het overgrote deel van de contributie al geïncasseerd. Dat is mooi, want zo blijven we een financieel gezonde vereniging. Helaas zijn er toch leden die ondanks herhaalde aanmaningen nog niet hebben betaald. Niet betalen kan ertoe leiden tot de spelerspas wordt ingenomen en dat jij dus na de winterstop niet meer speelgerechtigd bent.

Wees daarom sportief en maak de contributie nu zo spoedig mogelijk over op rekeningnummer NL78INGB0000399420 tnv AMVJ Voetbal en o.v.v. je naam en team. Of neem contact met mij op als daar aanleiding toe is ( penningmeester@amvjvoetbal.nl ).

Voor de goede orde nog even de bedragen:
Senioren              240 euro
Studenten            210 euro (graag een bewijs van inschrijving meesturen)
A-junioren            177,50 euro
B, C, D-junioren  167,50 euro
E, F-junioren         150,00 euro
Guppen                  60,00 euro

Alle leden die al hebben betaald of contact met mij hebben opgenomen ( penningmeester@amvjvoetbal.nl ), hoeven zich door dit bericht uiteraard niet aangesproken te voelen.

Met vriendelijke groet,

Robbert Veltman, penningmeester