Aangepaste maatregelen per 26 juni

Op zaterdag 26 juni is er weer meer mogelijk! Hieronder de nieuwe maatregelen:

  • Het is voor iedereen (jeugd en senioren) weer mogelijk om wedstrijden te spelen tegen teams van andere verenigingen
  • De standaardmaatregel van 1,5 meter afstand is leidend. Daarnaast blijft handenwassen ook van groot belang
  • Volg de aangegeven looproutes (m.n. de trappen op en af naar de kantine/boventerras!)
  • Toeschouwers langs de velden zijn weer toegestaan; men mag ook gebruikmaken van de kantine en het terras
  • In de kantine zijn maximaal 50 bezoekers toegestaan; deze bezoekers moeten geregistreerd zijn (kan via de QR-code). Uitsluitend zitplaatsen op 1,5 meter
  • Op het buitenterras zijn maximaal 100 bezoekers toegestaan. Twee personen per tafeltje tenzij uit één huishouden. Ook hier registratie per QR-code verplicht
  • Gezien de beperkte toegestane capaciteit kunnen veldteams niet binnen zitten
  • Doe bij aankomst/van de voren de online gezondheidscheck en het registratieformulier

Gezien de beperkte capaciteit is het de bedoeling dat spelers/speelsters/toeschouwers na een wedstrijd na maximaal een uur plaats maken voor een volgende groep gebruikers van het terras/kantine.

EK wedstrijden

Met betrekking tot het in de kantine bekijken van wedstrijden (EK voetbal en andere sportevenementen) is het volgende afgesproken. De EK wedstrijd van het Nederlands elftal op zondag 27 juni kan niet in de kantine bekeken worden i.v.m. het volle tennis- en hockeyprogramma. Voor eventuele volgende wedstrijden/evenementen zal uitsluitend Koen, op basis van het aantal aanwezige leden, bepalen of de TV wel of niet aangezet kan worden.